Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja s primjerima iz prakse


Input:

Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja s primjerima iz prakse:

999 kn bez PDV-a

Sadržaj

  • Razred 0 - Dugotrajna imovina i potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
  • Razred 1 - Novac, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska imovina, troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
  • Razred 2 - kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
  • Razred 3 - Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
  • Razred 4 - Troškovi poslovanja
  • Razred 5 - Interni obračun (slobodna razrada)
  • Razred 6 - Zalihe proizvodnje u tijeku, proizvoda, trgovačke robe, biološke imovine
  • Razred 7 - Rashodi i prihodi
  • Razred 8 - Rezultat poslovanja
  • Razred 9 - Kapital i rezerve

Autori

Mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor,
Božica Ištvanić, struč. spec. oec,
Mira Ognjan, mag. oec,
Vesna Varšava, bacc. oec.

Seminar

newsletter