Zaštita okoliša

Web: http://zastitaokolisa.dashofer.hr/

Portal je jedinstvena baza aktualnih članaka iz područja zaštite okoliša, a sadržava i kompletan komentar svakog članka Zakona o okolišu. Namijenjen je osobama koje su u tvrtkama zadužene za praćenje i poštivanje propisa vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Sadržaj se svakodnevno aktualizira i nadopunjuje novim informacijama. Portal Vam omogućuje brz pristup stručnim i provjerenim informacijama o zakonskim odredbama, pravilnicima i propisima. U samo nekoliko klikova možete provjeriti podatak u koji možda niste sigurni, a isto tako i postaviti pitanje te u roku tjedan dana dobiti odgovor naših stručnjaka pismenim putem. Portal Zaštita okoliša je Vaš online pomoćnik u praćenju propisa u svakodnevnom poslovanju. 


 • Komentar Zakona o zaštiti okoliša nudi članak po članak, uz upozorenja i primjere iz prakse,
 • mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja našim stručnjacima,
 • odgovore na pitanja šaljemo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana,
 • portal se svakodnevno nadopunjuje novim sadržajima: stručnim člancima, odgovorima na pitanja, obavijestima o zakonskim izmjenama, obrascima i uputama,
 • brz pristup stručnim i provjerenim informacijama o zakonskim odredbama, pravilnicima i propisima,
 • online pomoćnik u praćenju propisa u svakodnevnom poslovanju. 
Input:

Godišnja pretplata na portal ZAŠTITA OKOLIŠA
(282 Eur bez PDV-a)

Godišnja pretplata na portal ZAŠTITA OKOLIŠA PROFI PLUS
(348 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Izmjene Zakona, Pravilnika i Uredbi
 • Gospodarenje otpadnom ambalažom i otpadnim muljem
 • Popunjavanje raznih obveznih obrazaca i eONTO obrasca
 • Dozvole za odlaganje otpada
 • Komunalni otpad i reciklažna dvorišta
 • Zaštita vode, zraka i tla

Autori

 • mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.
 • Bernard Iljazović, dipl. iur. 
 • dr. sc. Mira Zovko
 • Marijana Matić, dipl. ing.
 • Alan Vajda, mag. iur.
 • Ksenija Papa, dipl. ing. kem.
 • univ. spec. oecoing. Vinka Radošević, mag. ing. bioproc.

Seminar

newsletter