Zaštita okoliša


 • komentar Zakona o zaštiti okoliša članak po članak uz upozorenja i primjere iz prakse
 • mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja našim stručnjacima
 • odgovore na pitanja šaljemo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana
 • portal se svakodnevno nadopunjuje novim sadržajima: stručnim člancima, odgovorima na pitanja, obavijestima o zakonskim izmjenama, obrascima i uputama
 • brz pristup stručnim i provjerenim informacijama o zakonskim odredbama, pravilnicima i propisima,
 • online pomoćnik u praćenju propisa i svakodnevnom poslovanju. 
Input:

Godišnja pretplata na portal ZAŠTITA OKOLIŠA
(1764 kn bez PDV-a)

Godišnja pretplata na portal ZAŠTITA OKOLIŠA PROFI PLUS
(2208 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • izmjene Zakona, Pravilnika i Uredbi
 • gospodarenje otpadnom ambalažom, otpadnim muljem
 • popunjavanje raznih obveznih obrazaca i eONTO obrasca
 • dozvole za odlaganje otpada
 • komunalni otpad, reciklažna dvorišta
 • zaštita vode, zraka, tla

Autori

 • mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.,
 • dr. sc. Zlatko Milanović,
 • Jasna Kufrin dipl. ing. geologije,
 • Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.,
 • Goran Lončar mag. oecol. mag. geogr.,
 • mr. sc. Sanja Grabar dipl. ing. kem.,
 • univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović
 • mr.sc. Mira Zovko

Seminar

newsletter