Seminar:
Zaštita prijavitelja nepravilnosti- zviždača

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-16:00

Tema

Zakon uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Osnovna svrha Zakona je zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Poslodavac je dužan osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Poslodavac ne smije povjerljivu osobu/njenog zamjenika staviti u nepovoljan položaj, ne smije utjecati ili pokušati utjecati na njihov rad vezano uz poduzimanje radnji za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Također, poslodavac mora omogućiti zaštitu prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke u prijavi od neovlaštenog otkrivanja te poduzeti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Namjena seminara je upoznati polaznike kako izvršiti prijavu nepravilnosti, kako urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, koji su rokovi za imenovanje povjerljive osobe. Polaznici seminara na predavanju će dobiti primjer općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluka o imenovanju povjerljive osobe što mogu koristiti kao primjeri unutar svojeg poduzeća.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 23.8.2021
Mjesto: Zagreb

Sadržaj - Zaštita prijavitelja nepravilnosti- zviždača

Predviđeno trajanje seminara od 9 do 16 sati uz pauze za kavu i ručak.

Prava prijavitelja nepravilnosti

 • Pravo na zaštitu,
 • Pomoć prijavitelju nepravilnosti,
 • Obveza zaštite identiteta,
 • Zaštita povjerljivosti,
 • Zaštita povezanih osoba.

Postupak prijavljivanja nepravilnosti i postupanje po prijavi

 • Vrste prijavljivanja nepravilnosti,
 • Sadržaj prijave nepravilnosti,
 • Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti,
 • Obveze poslodavca,
 • Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti,
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Sudska zaštita

 • Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti,
 • Nadležnost i postupak sudske zaštite prijavitelja,
 • Posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Novčane kazne

 • Novčane kazne u slučaju nedonošenja općeg akta,
 • Novčane kazne za neimenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Zakon uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Osnovna svrha Zakona je zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Poslodavac je dužan osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Poslodavac ne smije povjerljivu osobu/njenog zamjenika staviti u nepovoljan položaj, ne smije utjecati ili pokušati utjecati na njihov rad vezano uz poduzimanje radnji za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Također, poslodavac mora omogućiti zaštitu prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke u prijavi od neovlaštenog otkrivanja te poduzeti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Namjena seminara je upoznati polaznike kako izvršiti prijavu nepravilnosti, kako urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, koji su rokovi za imenovanje povjerljive osobe. Polaznici seminara na predavanju će dobiti primjer općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluka o imenovanju povjerljive osobe što mogu koristiti kao primjeri unutar svojeg poduzeća.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Zaštita prijavitelja nepravilnosti- zviždača

Seminar je namjenjen tijelima javne ustanove, pravnim i fizičkim osobama koje su obvezne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti moraju uspostaviti svi poslovni subjekti koji imaju zaposleno više od 50 zaposlenika.

Predavač/Predavačica - Zaštita prijavitelja nepravilnosti- zviždača

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Uvjeti i prijava - Zaštita prijavitelja nepravilnosti- zviždača

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • Zagreb
 • 23.8.2021
 • mr.sc. Darko Terek dipl.iur.
 • 1499 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.