Seminar:
Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Sigurnost u području zaštite na radu važan su dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, a naročito prava na rad, dostojanstvo, zaštitu zdravlja i života radnika te predstavljaju nedjeljivi dio ukupne socijalne sigurnosti, kao i gospodarske politike održivog razvoja ljudskih potencijala području zaštite na radu.

Održivost i razvoj ljudskih potencijala u području zaštite na radu, kao jednog od najvažnijih resursa naročito u gospodarskom pogledu, nije moguća bez napretka u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti vezanih uz rad, uslijed djelovanja rizika, točnije rizičnih pojava (opasnosti, štetnosti i napori) u procesu rada na radnike, druge osobe u radnoj okolini, kao i djelovanje rizika na radni i životni okoliš. Zaštita zdravlja i života radnika je temeljna zadaća zaštite na radu, a što se može i mora postići primjenom mjera, pravila i načela zaštite na radu te primjenom dobre prakse u domeni važećih propisa kojima je uređeno područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Poznavanje i pravovremena primjena propisa u području zaštite na radu polazište su za uspješnu zaštitu zdravlja i života radnika, ali i za uspješno smanjivanje troškova poslovanja, povećavanje produktivnosti, zadovoljstva radnika, stabilnost poslovanja i postizanje ugleda dobrog poslodavca.

Namjena webinara je polaznicima prikazati:

 • Obveze radnika i poslodavca na temelju odredbi temeljnog zakona i podzakonskih akata
 • Način provođenja inspekcijskog nadzora, sudjelovanje poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i radnika u postupku
 • Koje inspekcijske mjere se provode temeljem odredbi temeljnog zakona i pripadajućih podzakonskih propisa (pokretanje upravog postupka bez kazne i s kaznom)
 • Primjeri dobre prakse koje proizlaze iz propisanih obveza, a koje su propisima okvirno opisane (npr. provođenje evakuacije i spašavanja)
 • Prikaz nesreća na radu koje su se dogodile i za koje je provedena analiza i utvrđeni stvarni propusti radnika i poslodavaca, vodeći računa o zakonski propisanoj obvezi zaštite podataka (analize se odnose na stvarne događaje, bez navođenja mjesta događaja, imena i prezimena dionika događaja)
 • Mogućnosti upravljanja rizicima, primjena normi u području zaštite zdravlja i života radnika
 • Mjere, pravila i načela zaštite na radu koje treba poduzeti
 • Obaveze poslodavca kao što su ispitivanja radne opreme i okoline, provedba osposobljavanja u području zaštite na radu
 • Obveze radnika u području zaštite na radu

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.2.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored predavanja:

Sustav zaštite na radu u RH

 • Temeljni zakon i podzakonski akti u području zaštite na radu
 • Obaveze poslodavca i radnika u provođenju mjera zaštite na radu
 • Inspekcijski nadzor u području zaštite na radu
 • Podaci koje Inspekcija rada prati u području zaštite na radu
 • Analiza primjera - stvarna nesreća na radu (propusti poslodavca i radnika)
 • Komentar i rasprava

Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

 • Općenito o upravljanju rizicima
 • Mjere, pravila i načela zaštite na radu koje treba poduzeti
 • Primjeri dobre prakse (npr. provođenje evakuacije i spašavanja)
 • Poboljšavanje procesa upravljanja rizicima u području zaštite na radu - primjena  međunarodnih normi
 • Međunarodna norma ISO 31000:2018. Upravljanje rizikom. Smjernice
 • Međunarodna norma ISO 45001:2018. Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu - Zahtjevi s uputama za uporabu
 • Norme nisu obavezne, ali podižu standarde u procesima upravljanja rizicima

Propisane obaveze u području zaštite na radu

 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Osposobljavanja u području zaštite na radu
 • Temeljni i drugi propisi vezani uz osposobljavanje
 • Obvezne isprave u području zaštite na radu
 • Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Sigurnost u području zaštite na radu važan su dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, a naročito prava na rad, dostojanstvo, zaštitu zdravlja i života radnika te predstavljaju nedjeljivi dio ukupne socijalne sigurnosti, kao i gospodarske politike održivog razvoja ljudskih potencijala području zaštite na radu.

Održivost i razvoj ljudskih potencijala u području zaštite na radu, kao jednog od najvažnijih resursa naročito u gospodarskom pogledu, nije moguća bez napretka u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti vezanih uz rad, uslijed djelovanja rizika, točnije rizičnih pojava (opasnosti, štetnosti i napori) u procesu rada na radnike, druge osobe u radnoj okolini, kao i djelovanje rizika na radni i životni okoliš. Zaštita zdravlja i života radnika je temeljna zadaća zaštite na radu, a što se može i mora postići primjenom mjera, pravila i načela zaštite na radu te primjenom dobre prakse u domeni važećih propisa kojima je uređeno područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Poznavanje i pravovremena primjena propisa u području zaštite na radu polazište su za uspješnu zaštitu zdravlja i života radnika, ali i za uspješno smanjivanje troškova poslovanja, povećavanje produktivnosti, zadovoljstva radnika, stabilnost poslovanja i postizanje ugleda dobrog poslodavca.

Namjena webinara je polaznicima prikazati:

 • Obveze radnika i poslodavca na temelju odredbi temeljnog zakona i podzakonskih akata
 • Način provođenja inspekcijskog nadzora, sudjelovanje poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i radnika u postupku
 • Koje inspekcijske mjere se provode temeljem odredbi temeljnog zakona i pripadajućih podzakonskih propisa (pokretanje upravog postupka bez kazne i s kaznom)
 • Primjeri dobre prakse koje proizlaze iz propisanih obveza, a koje su propisima okvirno opisane (npr. provođenje evakuacije i spašavanja)
 • Prikaz nesreća na radu koje su se dogodile i za koje je provedena analiza i utvrđeni stvarni propusti radnika i poslodavaca, vodeći računa o zakonski propisanoj obvezi zaštite podataka (analize se odnose na stvarne događaje, bez navođenja mjesta događaja, imena i prezimena dionika događaja)
 • Mogućnosti upravljanja rizicima, primjena normi u području zaštite zdravlja i života radnika
 • Mjere, pravila i načela zaštite na radu koje treba poduzeti
 • Obaveze poslodavca kao što su ispitivanja radne opreme i okoline, provedba osposobljavanja u području zaštite na radu
 • Obveze radnika u području zaštite na radu

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

Webinar je namijenjen za viši i srednji menadžment u gospodarstvu, predstavnike radnika, stručnjake zaštite na radu i svima koji su obveznici provedbe propisa zaštite na radu.

Ključne riječi - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

seminar, inspekcijski nadzor, zaštita na radu, poslodavci, obveze

Predavač/Predavačica - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

 

Uvjeti i prijava - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u 2022.

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 17.2.2022
 • dr. sc. Darko Palačić
 • 1199 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.