GDPR dokumentacija


Zbirka dokumenata, članaka i primjera obrazaca potrebnih za potpuno usklađenje poslovanja sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Input:

GDPR dokumentacija - Vodič za poslovanje sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka:

1499 kn bez PDV-a

Sadržaj

- Zbirka sadrži -

 • Vodič kroz zaštitu osobnih podataka
 • GDPR - Najčešća pitanja i odgovori
 • Hodogram aktivnosti za provođenje GDPR-a
 • Ogledni primjerak Pravilnika o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka
 • Ogledni primjerak odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanovi
 • Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o zaposlenim radnicima
 • Ogledni primjerak o neobjavljivanju informacija
 • Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o radnom vremenu
 • Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o troškovima rada
 • Ogledni primjerak kojim ponuditelj daje privolu naručitelju za korištenje određenih podataka u postupku javne nabave
 • Ogledni primjerak o dostavi podataka iz kataloga zbirke osobnih podataka
 • Ogledni primjerak o prestanku vođenja zbirke osobnih podataka
 • Ogledni primjerak Pravilnika o poslovnoj tajni
 • Ogledni ugovor o izradi i održavanju internetskih stranica
 • Ogledni primjerak zahtjeva za vlastitim osobnim podacima
 • Ogledni primjerak Pravilnika o snimanju telefonskih razgovora
 • Ogledni primjerak ugovora o zaštiti poslovne tajne
 • Ogledni primjerak ugovora o obradi osobnih podataka
 • Ogledni primjerak Pravilnika o provedbi videonadzora
 • Ogledni primjer izjave ovlaštene osobe za obradu osobnih podataka
 • Prijavljivanje kršenja osobnih podataka (informacija)
 • Ogledni primjerak - prijava povrede kod oglašavanja
 • Ogledni primjerak evidencije o prijenosu osobnih podataka
 • Ogledni primjerak izjave odgovorne osobe za vođenje osobnih podataka
 • Ogledni primjerak pisane suglasnosti pojedinca
 • Savjeti za vrtiće i škole

Autori

Darko Graf dipl.iur.

Kristina Alija Hrastinski dipl.iur.

Ines Bolkovac, spec.publ.admin.

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Seminar

newsletter