Imovinsko-pravni odnosi u praksi

Web: https://onnipo.dashofer.hr/


Imovinsko-pravni odnosi u praksi je online časopis namijenjen stručnoj publici, odnosno odvjetnicima i pravnicima koji se bave s imovinsko-pravnim pitanjima, uknjidžbama i unosima nekretnina i zemljišta općenito. U časopisu je teoretski i praktično obrađena problematika katastra nekretnina, zemljišnih knjiga, zemljišno-knjižnog postupka, uređenja zemljišnoknjižnog stanja i upisa u zemljišne knjige, sređivanja zemljišnih knjiga u parničnom postupku itd. 

Input:

Godišnja pretplata na Imovinsko-pravne odnose u praksi
(990 kn / 131.4 EUR bez PDV-a)

Sadržaj


- razvrgnuće suvlasništva u sudskoj praksi,
- troškovi sudskog izvanparničnog postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice,
- povjerenje u zemljišne knjige,
- pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak,
- problematika upisa u zemljišnu knjigu,
- neriješeni imovinsko-pravni odnosi i prepreke investicijama i provedbi projekata,
- uređivanje zemljišnoknjižnog stanja,
- sređivanje zemljišnih knjiga u parničnom postupku,
- načini sređivanja zemljišnih knjiga,
- sudska praksa i parnični postupak s primjerima iz prakse,
- povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora,
- posjed i zemljišne knjige- pitanja i problemi,
- stvarnopravno osiguranje tražbine,
- založno pravo u sudskom postupku,
- posebna pravna uređenja za poljoprivredna zemljišta i šume,
- vlasničke tužbe u sudskoj praksi,
- pravo građenja i
- etažiranje.

Autori

  • Zrinka Prlić, mag. iur., odvjetnica
  • Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik

Seminar

newsletter