Imovinsko-pravni odnosi u praksi

Web: https://onnipo.dashofer.hr/

Imovinsko-pravni odnosi u praksi je online časopis namijenjen stručnoj publici, odnosno odvjetnicima i pravnicima koji se bave s imovinsko-pravnim pitanjima, uknjidžbama i unosima nekretnina i zemljišta općenito.


Imovinsko-pravni odnosi u praksi je online časopis namijenjen stručnoj publici, odnosno odvjetnicima i pravnicima koji se bave s imovinsko-pravnim pitanjima, uknjidžbama i unosima nekretnina i zemljišta općenito. U časopisu je teoretski i praktično obrađena problematika katastra nekretnina, zemljišnih knjiga, zemljišno-knjižnog postupka, uređenja zemljišnoknjižnog stanja i upisa u zemljišne knjige, sređivanja zemljišnih knjiga u parničnom postupku itd. 

Input:

Godišnja pretplata na Imovinsko-pravne odnose u praksi
(144 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • razvrgnuće suvlasništva u sudskoj praksi,
 • troškovi sudskog izvanparničnog postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice,
 • povjerenje u zemljišne knjige,
 • pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak,
 • problematika upisa u zemljišnu knjigu,
 • neriješeni imovinsko-pravni odnosi i prepreke investicijama i provedbi projekata,
 • uređivanje zemljišnoknjižnog stanja,
 • sređivanje zemljišnih knjiga u parničnom postupku,
 • načini sređivanja zemljišnih knjiga,
 • sudska praksa i parnični postupak s primjerima iz prakse,
 • povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora,
 • posjed i zemljišne knjige- pitanja i problemi,
 • stvarnopravno osiguranje tražbine,
 • založno pravo u sudskom postupku,
 • posebna pravna uređenja za poljoprivredna zemljišta i šume,
 • vlasničke tužbe u sudskoj praksi,
 • pravo građenja i
 • etažiranje.

Autori

 • Zrinka Prlić, mag. iur., odvjetnica
 • Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik
 • Filip Galić, dipl. iur.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 27.2.2024
Mjesto: Zagreb

newsletter