Seminari

Informatičke vještine

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Excel je jedan od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovnje nezamislivo. Iako se koris ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 7.2.2022
Mjesto: ONLINE