Javna nabava

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

1956 kn / 259.61 Eur bez PDV-a

Ova online knjiga biti će aktualizirana kada dođe do zakonskih promjena te će se nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

...