Javna nabava

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda...
U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno uvjetima i...
Najraniji termin: 23.2.2023

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

276 Eur / 2079.52 kn bez PDV-a

Ova online knjiga biti će aktualizirana kada dođe do zakonskih promjena te će se nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

...