Javna nabava

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabavejedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno...
Najraniji termin: 25.8.2022

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

1956 kn bez PDV-a

Ova online knjiga biti će aktualizirana kada dođe do zakonskih promjena te će se nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

...