Zaštita okoliša

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj...
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji je ispunjavanje obveze Republike Hrvatske o potpunom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Cilj je povećanja proizvodnje i...
Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj...
Webinar obuhvaća edukaciju o najznačajnijim eko-oznakama i sustavima upravljanja okolišem. Informira polaznike o koristima i obvezama koje tvrtke s implementiranim sustavima i normama imaju prilikom poslovanja. Naglasak je na Europskim,...
Webinar obuhvaća edukaciju o osnovnim pretpostavkama i najznačajnijim aktualnostima u području informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Budući da su brojne tvrtke obveznice prijave podataka, a šira javnost...
Novi Zakon o održivom gospodarenju stupio je na snagu u srpnju prošle godine, dok novi Pravilnik o gospodarenju otpadom stupa na snagu 22.9.2022. Novim zakonom donesene...
Gospodarenje građevnim otpadom predstavlja poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za odvojeno skupljanje, oporabu i zbrinjavanje građevinskog otpada. Tijekom građenja građevine izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na...
Najraniji termin: 26.10.2022

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

1980 kn / 262.79 Eur bez PDV-a

Portal je jedinstvena baza aktualnih članaka iz područja zaštite okoliša, a sadržava i kompletan komentar svakog članka Zakona o okolišu. Namijenjen je osobama koje su u tvrtkama zadužene za praćenje i poštivanje propisa vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Sadržaj se svakodnevno aktualizira i nadopunjuje novim informacijama. Portal Vam omogućuje brz pristup stručnim i provjerenim informacijama o zakonskim odredbama, pravilnicima i propisima. U samo nekoliko klikova možete provjeriti podatak u koji možda niste sigurni, a isto tako i postaviti pitanje te u roku tjedan dana dobiti odgovor naših stručnjaka pismenim putem. Portal Zaštita okoliša je Vaš online pomoćnik u praćenju propisa u svakodnevnom poslovanju. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2550 kn / 338.44 Eur bez PDV-a

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

720 kn / 95.56 Eur bez PDV-a

Savjetnik za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša namijenjen je svim osobama koje su u tvrtkama zadužene za praćenje i poštivanje propisa vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

1050 kn / 139.36 Eur bez PDV-a