Zaštita okoliša

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Zbog stupanja na snagu  Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene viših...
Najraniji termin:
Ulaskom Hrvatske u EU usklađuje se i naše nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Tako novi zakonski propisi iz područja gospodarenja otpadom propisuju i nove obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba u ovom području. Krovni zakon iz područja gospodarenja...
Najraniji termin:
Posebne kategorije otpada su: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj...
Najraniji termin:
Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj je poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Hrvatska ima jako velik problem sa otpadom na kopnu i moru. Na...
Najraniji termin:
MJESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar FORUM Zagreb DVORANA: Zemlji TERMIN ODRŽAVANJA: 22.9.2016 VRIJEME ODRŽAVANJA: 09.00 - 14.00 h MJESTO: Zagreb CIJENA KOTIZACIJE: 777,00 kn + PDV PRIJAVA UKLJUČUJE: radne materijale u printanom i digitalnom oblikupauza za kavu i zakuska POSLJEDNJA SLOBODNA MJESTA: 10 EU propisuje stroge...
Najraniji termin:

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

1008 kn bez PDV-a

Portal je jedinstvena baza aktualnih članaka iz područja zaštite okoliša, a sadržava i kompletan komentar svakog članka Zakona o okolišu. Namijenjen je osobama koje su u tvrtkama zadužene za praćenje i poštivanje propisa vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Sadržaj se svakodnevno aktualizira i nadopunjuje novim informacijama. Portal Vam omogućuje brz pristup stručnim i provjerenim informacijama o zakonskim odredbama, pravilnicima i propisima. U samo nekoliko klikova možete provjeriti podatak u koji možda niste sigurni, a isto tako i postaviti pitanje te u roku tjedan dana dobiti odgovor naših stručnjaka pismenim putem. Portal Zaštita okoliša je Vaš online pomoćnik u praćenju propisa i svakodnevnom poslovanju. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

999 kn bez PDV-a

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...