Management

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Seminar ima cilj upoznati polaznike s primjenom računovodstva u poslovanju, računovodstvenim standardima, politikama i...
Najraniji termin:
ŽELITE PRIDOBITI NOVE KUPCE? IMATE PROBLEMA SA ZADRŽAVANJEM POSTOJEĆIH KUPACA? ZABILJEŽILI STE PAD PROMETA PRODAJE ILI MANJI PROFIT OD OČEKIVANOG? Ako ste pozitivno odgovorili na barem jedno od gore postavljenih pitanja, molimo vas da ozbiljno...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Vještine delegiranja su proporcionalne menadžerskoj uspješnosti jer omogućavaju vaš razvoj i razvoj cijelom vašem...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Sinergijom Menadžerskog računovodstva i Kontrolinga ostvaruje se partnerstvo ovih dvaju funkcija koje osigurava kvalitet...
Najraniji termin:
Mobing podrazumijeva neprijateljsku i neetičnu komunikaciju kojom jedna ili više osoba šteti časti, ugledu i dostojanstvu radnika sustavno provođenu kako bi se pojedinca gurnulo u bespomoćnost. Posljednjih godina sve se više prostora...
Najraniji termin: 6.12.2018
Na seminaru će se uz prikaz proširenog obuhvata primitaka izuzetih od ovršnih postupaka, biti otklonjena dvojba oko razlike u načinu postupanja poslodavca kada provodi samostalnu ovrhu ili kada je provodi FINA, dvojba o granicama izuzeća...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Vlasnici i direktori malih ali i većih poduzeća kod financijskog usmjerenja često puta financije...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Cilj ovog seminara je prenijeti polazniku korisna, praktična i jednostavna...
Najraniji termin: 3.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Radionica se temelji na praktičnim iskustvima i mišljenjima Ministarstva financija. Naučiti ćete utvrditi boravište,...
Najraniji termin:
Znate li da je za neobavljanje godišnjeg popisa, sukladno članku 32. Zakona o računovodstvu, predviđena novčana kazna za poduzetnika od 10.000,00 do 100.000,00 kn, te za odgovornu osobu 5.000,00 do 20.000,00 kn. Na ovom...
Najraniji termin: 10.12.2018
Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih elemenata s ciljem stvaranja gotovog proizvoda. Zadatak računovodstva je praćenje, obračunavanje i raspoređivanje troškova na nositelje, tj. proizvode i usluge....
Najraniji termin: 4.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Emocionlna inteligencija je  jedna od bitnij stavki potrebnih za uspjeh u poslovnom, ali i...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Cilj ovog seminara jest upoznati se s medijima, njihovim različitostima i načinom rada, naučiti...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Na sam spomen  poreznog nadzora većina računovođa i financijaša osjeti nelagodu, strah ili čak...
Najraniji termin:
Problematika osobnih automobila uvijek je aktualna kako glede troškova, tako i glede poreznog nadzora.  1.1.2018. stupile su na snagu nove odredbe Zakona o PDV-u vezane uz osobne automobile. Mnogi poduzetnici smatraju da su...
Najraniji termin:
«Work-Life» ravnoteža vrlo je bitan aspekt o kojem je ovisna radna učinkovitost, duljina radnog staža te zadovoljstvo na radnom mjestu i identifikacija s organizacijom te kvaliteta fizičkog i psihičkog zdravlja. Loše upravljanje vremenom i korištenje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara Namjena seminara: Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ukinute su granične kontrole...
Najraniji termin: 17.12.2018
U današnjem dinamičnom okruženju organizacije bi trebale uzeti u obzir strategije nagrađivanja koje im omogućavaju realizaciju organizacijskih ciljeva i povećaju njezinu vrijednost. Kompilacija osobnih ciljeva koji su utkani u organizacijske ciljeve je optimalna kombinacija. Nemamo...
Najraniji termin:
U svakom gospodarskom subjektu potrebno je poznavanje pravnog okruženja i poslova vezanih za radne odnose, administraciju, kao i sustavan razvoj poslovne etike. U vrijeme velike konkurentnosti, vrijeme postaje novac, a zadovoljan i učinkovit radnik predstavlja...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Sigurnost i zdravlje na radu su važan dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, poglavito pravo...
Najraniji termin: 15.11.2018
Republika Hrvatska je ulaskom u punopravno članstvo Europske unije postala dio jedinstvenog carinskog područja Unije. Ulazak RH u jedinstveno carinsko područje Unije znači da se istoga datuma ukinuo sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Poduzeća unutar svojih računovodstvenih i financijskih odjela te odjela kontrolinga formiraju stručnjake koji se...
Najraniji termin:
Po završetku svake poslovne godine pred onima koji rade na računovodstvenim i poreznim poslovima započinje utrka s vremenom u pripremi izrade godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja i prijave poreza na dobit za 2017....
Najraniji termin: 10.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Poseban dio računovodstva, forenzično računovodstvo, bavi se samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje...
Najraniji termin: 4.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Unatoč činjenici da većina današnje dokumentacije nastaje u e-obliku ona biva otisnuta (i potpisana)....
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Zbog stupanja na snagu  Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene viših...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.  Namjena seminara Upoznati poduzetnike s mogućnostima korištenja državnih poticaja i olakšica prilikom zapošljavanja ....
Najraniji termin: 13.12.2018
Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 87/08. i 25/12) kao što su banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici,...
Najraniji termin:
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju za hrvatska poduzeća otvorile su se nove perspektive u poslovanju van teritorija Republike Hrvatske. Sloboda kretanja ljudi unutar EU zagarantirana je svim građanima EU. No, izaslanje na rad u druge...
Najraniji termin:
Propisi koji su stupili na snagu tijekom 2015.  (izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, Pravilnika o vođenju matične evidencije, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, Pravilnika o...
Najraniji termin:
Želite povećati konkurentnost svog poduzeća ili poljoprivrednog gospodarstva, graditi ili opremati poslovni prostor, nabaviti proizvodne strojeve, pokrenuti novu proizvodnu liniju ili unaprijediti postojeću, povećati broj zaposlenih, uvesti nove proizvodne procese, pomoći socijalno osjetljivim...
Najraniji termin:
U poslovnoj komunikaciji nerijetko dolazi do smetnji, tzv.“šumova“ čak i ako su u interakciji pripadnici iste kulture. No, kada se komunikacija odvija između predstavnika različitih kultura, pojavljuju se novi i opasniji izazovi. Stoga je cilj...
Najraniji termin:
Uslužne tvrtke, a posebno one vezane uz turizam su sudbinski ovisne o slici koju projiciraju u javnosti, tj. imidžu. Uz marketinške aktivnosti, posebno odnose s javnošću, najznačajniju ulogu imaju turistički djelatnici. Oni su poruka (i...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Djelatnici turističkih/ ugostiteljskih objekata su prvi i najčešće konačni dojam o objektu i destinaciji...
Najraniji termin:
Računovođe i financijski direktori moraju dobro poznavati računovodstvene standarde, Zakon o računovodstvu, kao i Zakon o porezu na dobit da bi mogli uspješno obavljati svoj posao. Stalne izmjene zakonskih propisa otežavaju posao računovođama. Na seminaru ćemo naglasiti...
Najraniji termin:
Trgovinu prati mnoštvo zakonskih propisa. Kako primjenjivati standarde, zakon o porezu na dobit ili porezu na dodanu vrijednost na najučinkovitiji način za vas, ali i s poreznog aspekta, saznat ćete na ovom seminaru. Seminar je usmjeren na...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Sezone popusta i velikih sniženja aktivne su kroz cijelu godinu, da li ste sigurni...
Najraniji termin: 14.12.2018
Razvojem slobodnog tržišta neminovno dolazi i do razvoja instituta prava zaštite potrošača.  U početku je ta zaštita bila nedovoljna, ali ulaskom Republike Hrvatske u EU i preuzimanjem europskih rješenja i pravnih postignuća iz...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara O pravima radnika se puno govori, za razliku od  "prava"  poslodavaca da koristi zakonite...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Proširiti znanja i iskustva iz područja poreznog nadzora multinacionalnih trgovačkih društava, međunarodnog oporezivanja i transfernih cijena....
Najraniji termin:
Novi Zakon o zaštiti na radu stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine i na jedan sadržajniji način od starog zakona, uređuje obveze poslodavaca u prevenciji radnika od ozljeda na radu. Povjerenik radnika za...
Najraniji termin:
8. studenog 2017. godine Hrvatski Sabor je izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom zakonodavstvo RH...
Najraniji termin: 23.11.2018
Uspješno upravljati projektima danas je abeceda poslovanja. Svaka promjena koja se unosi u svakodnevno poslovanje je projekt, a njegova uspješna realizacija ovisi o nizu potrebnih vještina njegova voditelja. Mi u stvari, ne moramo učiti kako ostvariti...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Prvi dio seminara bavi se umijećem poslovng pregovaranja kao važnom vještina za svakog menadžera...
Najraniji termin:
Uspješna prodajna komunikacija je ona koja počinje od dobre pripreme i izbora prodajnog pristupa prema kupcu. Nakon učinkovite prodajne prezentacije i predstavljanja jedinstvene prodajne ponude, uz pravu tehniku zaključivanja može se razviti postkupovnog...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Nakon završetka još jedne financijske godine i podnošenja još jednog financijskog izvještaja, potrebno je...
Najraniji termin: 14.11.2018
Vodstvo je sposobnost kojom utječete na druge i potičete ih na posezanje za izazovnim ciljevima. Ovaj će vam seminar dati odgovor na pitanje ‘Kako to...
Najraniji termin:
Za normu ISO 9001, Sustav upravljanja kvalitetom, je obavljena revizija od strane organizacije ISO. Nova verzija, ISO 9001 verzija 2015, je  objavljena u rujnu 2015. godine. Etienne Casal, potpredsjednik Certifikacije Bureau Veritasa, izjavio je: "Ova nova...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara: Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti jedna je od...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Namjena seminara je upoznati polaznike sa zakonskom regulativom na području trgovine. Polaznici će biti...
Najraniji termin:
Karijerom treba znati upravljati - do prije desetak godina dominantnu ulogu u razvoju karijere imale su kompanije koje su sukladno svojim strateškim planovima određivale koja su to znanja potrebna za njihov daljnji rast i razvoj,...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Jeste li ste već negdje čuli izjavu poput ove: «99 posto svih zaposlenika želi...
Najraniji termin: 7.12.2018
Komuniciranje nije samo sebi svrha, iako je komunikacija prva ljudska aktivnost, postavlja se pitanje zašto bi joj se trebalo više posvetiti kad je ionako nešto što automatski činimo. U našoj svakodnevnoj aktivnosti mnogi pokušaji komunikacije, posebno...
Najraniji termin:
Ulaskom Hrvatske u EU usklađuje se i naše nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Tako novi zakonski propisi iz područja gospodarenja otpadom propisuju i nove obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba u ovom području. Krovni zakon iz područja gospodarenja...
Najraniji termin:
Burza vrijednosnih papira vrsta je burze koja brokerima i trgovcima dionicama, obveznicama i ostalim vrijednosnim papirima omogućuje trgovanje. Osim toga, pruža i pogodnosti za izdavanje i otkup ostalih financijskih instrumenata te sklapanje raznih...
Najraniji termin:
Prije ulaganja u otvorene investicijske fondove svaki ulagač se mora upoznati sa Prospektom i Statutom fonda kako bi se informirao o investicijskoj politici fonda, ograničenjima ulaganja, potencijalnim rizicima ulaganja u fond te naknadama...
Najraniji termin:
Nakon završetka još jedne financijske godine i pripreme financijskog izvještaja za 2016. godinu potrebno je utvrditi i porez na dobit u skladu s najnovijim izmjenama zakonskih propisa. Na ovoj radionici kroz praktične primjere...
Najraniji termin:
Strateško upravljanje ljudskim resursima je temeljni preduvjet organizacijskog uspjeha, a uloga menadžmenta ljudskih potencijala u kreiranju i realizaciji strateških ciljeva je nezamjenjiva jer predstavlja bazu za upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika odnosno cjelokupnih ljudskih...
Najraniji termin:
Predstavljamo Vam seminar koji će objediniti tri vrlo važne teme iz područja radnog prava ''Prestanak ugovora o radu'', ''Zakon o radu'' i ''Radni sporovi u praksi''.  Svakodnevno se susrećete s pitanjem  koji su...
Najraniji termin:
Doveli ste u situaciju u kojoj ste pogriješili, neopravdano reagirali ili izazvali konflikt i slijedi ono 'najteže' kako i na koji način se ispričati?  Zanima...
Najraniji termin:
Kroz 'život' jedne firme prođe veliki broj zaposlenja i otkaza, neki su ugodni ali neki ostavljaju gorak trag u ustima.  Ako ste i Vi među onima koji...
Najraniji termin:
Što se smatra mobbingom, koje su vrste mobbinga i etape zlostavljanja, koje su mjere i postupak za zaštitu dostojanstva radnika te koja je pravna zaštita žrtve? Posljednjih godina sve...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Poslovno komuniciranje je umjetnost korištenja priče za komunikaciju i povezivanje sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima,...
Najraniji termin:
Danas znamo da gotovo svaka osoba skriva u sebi ogroman potencijal, isto tako danas znamo i imamo ključeve za „otključavanje“ tog silnog potencijala. Nakon više od 30 godina istraživanja emocionalne inteligencije i emocija...
Najraniji termin:
Odgovornost za štetu, a time shodno i naknada štete jedno je od poglavlja u Zakonu o radu. Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu tako i poslodavac radniku. Kada je šteta već...
Najraniji termin:
Na seminaru će biti prikazan zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje,...
Najraniji termin: 22.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za...
Najraniji termin:
     U pravnom je prometu važno razlikovati fizičke osobe od pravnih osoba kojima te fizičke osobe na određeni način upravljaju, bilo članstvom u određenom tijelu te pravne osobe ili neformalnim putem. Zbog...
Najraniji termin:
Da biste mogli pronaći prijevaru morate znati kako ona može izgledati; da biste se mogli boriti protiv prijevara morate znati što ih uzrokuje; "Fraud examination" jedna je od bržerastućih djelatnosti u svijetu. Iako je u našoj regiji...
Najraniji termin:
 Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Cilj ove radionice je ukazati da i organizacija događaja (popularno zvanih 'evenata') ima svoja...
Najraniji termin: 5.12.2018
U posebno osjetljivim orkuženjima, kao što su zdravstvene institucije, ambulante, ordinacije, klinike, poliklinike, ustanove za skrb - odnosi s javnošću važniji su i dalekosežniji od marketinga. Posljedice dobrih ili loših komunikacijskih oblikuju ugled...
Najraniji termin:
Prodajom proizvoda ili usluga bavi se svaka tvrtka na tržištu, no koliko njih se doista razumije u prodajni proces i sve ono što na njega utječe? Velik broj prodavača tijekom prodajnog procesa fokusiran...
Najraniji termin:
Odjel korisničke podrške može biti: call centar, linija info telefona, rezervacijski odjel, odjel reklamacija i sl. Korisnička podrška predstavlja središnju točku bilo koje organizacije iz koje se upravlja kontaktima: korisnicima, kupcima, klijentima. Izazov predstavlja pozicioniranje unutar...
Najraniji termin:
Ovdje će te naučiti kakav pristup i koje vještine su potrebne da bi pripadao grupi vrhunskih prodavača.  Rijetko koji plemenit poziv ima takvu budućnost kakvu ima vrhunski prodavač. Nema uspjeha u...
Najraniji termin:
Od 1. srpnja 2016. godine, svi ponuditelji koji žele dostaviti svoju ponudu naručitelju koji provodi postupke po Zakonu o javnoj nabavi, OBVEZNO moraju dostaviti elektroničku ponudu, i to za sve postupke male i...
Najraniji termin:
Od 1. srpnja 2016. godine, svi ponuditelji koji žele dostaviti svoju ponudu naručitelju koji provodi postupke po Zakonu o javnoj nabavi, OBVEZNO moraju dostaviti elektroničku ponudu, i to za sve postupke male i...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Prema Provedbenoj uredbi Europske komisije, od 19. travnja ove godine, svi su naručitelji u svojim postupcima velike vrijednosti obvezni omogućiti ponuditeljima dostavu ESPD-a obrasca u svojoj ponudi, umjesto raznoraznih traženih potvrda koja izdaju...
Najraniji termin:
Seminar na temu Inspekcijskog nadzora donosi Vam potpuno drugačiji način riješenja Vaših problema s 'neugodnom inspekcijom'. Uz stručne predavače ujedno i sanitarne inspektore saznati ćete na koje pojedinosti u Vašem svakodnevnom radu treba...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze nastaju zbog postojanja privremenih razlika između računovodstvenog...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Pojam „kontroling“ na prvi pogled asocira da se radi  o strogoj kontroli zbog koje...
Najraniji termin:
EFQM model mjerenja i razvoja izvrsnosti, sveobuhvatan menadžerski koncept za mjerenje i upravljanje promjenama u funkciji unaprjeđenja operativne  (efikasnosti) i poslovne izvrsnosti (efikasnosti). Jedna bitka (poslovna godina, projekt, ideja) može biti dobivena,...
Najraniji termin: 23.11.2018
U poduzetništvu uspjeh je ovisan o tome koliko organizacija poznaje svoje dionike i razumije njihove interese; prikuplja i uvažava informacije iz šireg i užeg eksternog i internog okružja; dobro procjenjuje vlastite mogućnosti.Ako se...
Najraniji termin:
Važno je kako i za što plaćate i motivirate kao poslodavac, jer za djelatnike je to mjera pravednosti, izvor materijalne sigurnosti. Sustav plaća igra izuzetno važnu ulogu pri restrukturiranju i uvođenju promjena. Strategija upravljanja...
Najraniji termin: 3.12.2018
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne sastavnice suvremene koncepcije kontrolinga te ulogu koju kontroling ima u poslovanju i njegovom unapređenju. Biti će u mogućnosti primijeniti...
Najraniji termin:
Investiranje u realnu imovinu zahtijeva promišljanje i planiranje. Jedna od stavki planiranja jest izrada investicijske studije gdje se uz primjenu računovodstveno-financijskih podataka donosi i ekonomsko-tržišna opravdanost projekta. Bez obzira sudjeluje li u financiranju investicije...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Uspješno poslovanje organizacije temelji se na postizanju željenih rezultata i razvoju njenih djelatnika na svim...
Najraniji termin: 7.12.2018
Nova porezna reforma donijela je i novi Zakon o porezu na dohodak. Na seminaru će se na primjerima prikazati novi obračun plaće za nesamostalan rad – redovni obračun, obračun plaće u naravi, obračun plaće...
Najraniji termin:
Novi Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1.1.2017. godine. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016) donosi niz promjena kako za naručitelje tako i za ponuditelje. Od novih zakonskih rješenja očekuje se da rezultiraju...
Najraniji termin:
Prema novom istraživanju o razlici u PDV-u u državama članicama, zbog nepridržavanja propisa ili neubiranja poreza u 2014. izgubljeno je otprilike 160 milijardi EUR. Istraživanje je financirala Europska komisija u okviru svojeg djelovanja u cilju...
Najraniji termin:
Od 1.1. 2017. stupa na snagu novi Zakon o porezu na promet nekretnina, Novi zakon o lokalnim porezima koji regulira porez na nasljedstva i darove, porez na kuće za odmor te porez na nekretnine. Tu je...
Najraniji termin:
Turistički djelatnici su ključ uspjeha turističkih i ugostiteljskih objekata, a o njihovim komunikacijskim vještinama značajno ovisi dojam koji gosti stječu o objektu, destinaciji, zemlji. Kroz (pro)aktivnu  prodajnu komunikaciju turistički djelatnici mogu i trebaju ciljano upravljati...
Najraniji termin:
Čovjek kao turistički djelatnik vitalna je karika u lancu brige o gostu. Današnji gosti su sve zahtjevniji i imaju svoja sve veća očekivanja. Marketinške aktivnosti povećavaju očekivanja gostiju, a njihovo zadovoljstvo ovisi i (ne)srazmjeru između...
Najraniji termin:
Poslovni bonton je prije svega zdravorazumsko uljuđeno ponašanje s kolegama na poslu ali i s gostima. Kako je riječ o turizmu koji je prvenstveno uslužna djelatnost - uljuđenost postaje značajnim razlogom uspjeha ili neuspjeha. Protokol...
Najraniji termin:
Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metodologija kod procjene poduzeća, kako bi bili u mogućnosti procijeniti očekivanu vrijednost poduzeća koje bi htjeli prodati i/ili kupiti. Dodatno, u mnogim situacijama poduzeća imaju određenu nematerijalnu imovinu (npr....
Najraniji termin:
Cilj seminara je upoznati polaznike s trenutnom praksom hrvatske porezne uprave u vidu nadzora transfernih cijena, ali i usporedba s europskim praksama. Budući da je RH dio Europske unije, za očekivati je da će se praksa hrvatske...
Najraniji termin:
Sredstva osiguranja plaćanja su pravni instituti kojima je svrha osigurati naplatu vjerovnikovih tražbina bez vođenja redovnog parničnog odnosno ovršnog postupka. U vrijeme opće insolventosti osobito je važno za vjerovnika da postigne što sigurniju i efikasniju naplatu svoje...
Najraniji termin:
Hrvatski sabor na sjednici dana 09. prosinca 2016. godine donio je novi Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120/2016, a stupio je na snagu 01.siječnja 2017. godine. Osim toga na snagu...
Najraniji termin:
Namjena ovog seminara je stjecanje potrebnih znanja za izradu web mobilnih aplikacija i hibridnih mobilnih aplikacija. Seminar se  izvodi kroz teorijski i praktični oblik rada. Polaznik će se  upoznati sa razvojnim sučeljemem i potrebnim...
Najraniji termin:
Namjena ovog seminara je da korisnik stekne potrebna znanja za rad sa Wordpress CMS programom. Wordpress CMS (Content management system) je sustav za upravljanje sadržajem web stranice. WordPress je jedan od najčešće korištenih besplatnih...
Najraniji termin:
Imate projektnu ideju za veći infrastrukturni projekt izgradnje ili opremanja neovisno o području koje može biti poduzetništvo, turizam, znanost, obrazovanje, promet, gospodarenja otpadom i slično. Bez obzira kako će se projekt financirati, iz vlastitih...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Česte izmjene propisa s područja prisilne naplate (ovrhe) ne doprinose jednoobraznom shvaćanju svih njezinih instituta i...
Najraniji termin: 28.11.2018
Posebne kategorije otpada su: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i...
Najraniji termin:
Uz teorijska izlaganja edukacija sadrži mnogo praktičnih vježbi koje će omogućiti polaznicima uvid u svoje ponašanje u radnom okruženju i kakav utjecaj ono može imati na njihovu učinkovitost i odnose sa suradnicima. Polaznici...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Radnopravni odnosi u Republici Hrvatskoj su obveznopravne naravi i počivaju na ugovoru o radu kao specifičnom ugovoru...
Najraniji termin:
Lean management je prepoznat kao najsnažniji managerski alat za upravljanje poduzećem te se kao rezultati u vrlo kratkom roku očituju smanjenje troškova, povećanje dobiti i rast prihoda. Primjenom osovnih lean alata u radu poduzeća, povećava...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Odnosi s povezanim društvima i osobama su normalno obilježje poslovanja u suvremenim uvjetima. Međutim,...
Najraniji termin:
Zaštita od mobbinga, zaštita dostojanstva radnika, zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja su iznimno važni oblici zaštite radnika. Mobbing kao društvena pojava već dugi niz godina plijeni pažnju pravnih praktičara, psihologa, psihijatara, sociologa, medicine...
Najraniji termin:
Ova edukacija je namijenjena svima koji se žele oglašavati na najvećoj društvenoj mreži. Eduakcija će Vam pružiti potrebne vještine i znanje za uspješno brendiranje, oglašavanje i prodaju putem Facebooka ...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Kako raste opseg korištenja Interneta u svakodnevnom radu, istovremeno se povećava izloženost računala i time opasnost od uništenja,...
Najraniji termin:
Poslovno tajništvo je srce i slika tvrtke. Stoga su upravo za poslovne tajnike/ tajnice kritično važne komunikacijske  vještine koje se trebaju neprekidno osvještavati i unapređivati. Uz osnovne komunikacijske vještine poput upravljanja vremenom koje...
Najraniji termin:
Baviš se prodajom nakita? Ili možda iznajmljivanjem? Gdje prodaješ svoju robu? Ako je to samo u "običnim” trgovinama, ali ne i na Internetu, moguće je da nisi pogodio ciljanu grupu ili ona nije pronašla...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Na ovoj radionici saznat ćete osnove o Google AdWordsu, jednom od najpopularnijih alata u...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Zapošljavanje sve većeg broja stranaca odnosno stranih radnika u Hrvatskoj u nekim djelatnostima postaje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Istraživanja pokazuju da se samo 5% izvrsnih govornika rađa s vještinama kojima...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara NLP, odnosno NeuroLingvističko Programiranje, je metodologija postizanja izvrsnosti u svemu što radimo koristeći poznavanje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara ISO 9001 je međunarodni standard koji definira zahtjeve na sustav...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation)...
Najraniji termin: 22.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation)...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation) u punu...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation-GDPR) primjenjuje se...
Najraniji termin: 23.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation-GDPR) primjenjuje se...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Iako u posljednje vrijeme dobiva na važnosti kao poslovna funkcija, veliki broj kompanija još uvijek...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Indirektna nabava je područje koje u mnogim organizacijama još nije dovoljno prepoznato kao...
Najraniji termin: 11.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Pravilan odabir prodajnog pristupa značajno utječe na efikasnost prodajnih aktivnosti,...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Seminar je namijenjen strancima koji žele povećati vještinu pisane komunikacije na hrvatskom jeziku kroz različite poslovne oblike,...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Radionica kroz individualni pristup i ugodnu atmosferu u malim grupama, pruža mogućnost postavljanja pitanja prije i...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Seminar je namijenjen svima koji žele ojačati svoju poslovnu vještinu komuniciranja s „teškim“ sugovornicima. Tijekom radionice ukazat...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara U Hrvatskoj eRačune svakodnevno razmjenjuje više od 35.000 poslovnih subjekata, a uvođenjem Zakona o...
Najraniji termin:
Najuspješnija poduzeća gotovo su u potpunosti digitalizirala poslovanje i izbacila papir iz poslovnih procesa. U informacijskoj eri, kada su nam svi važni podaci dostupni u realnom vremenu, papirnati dokument, koji nam je čitljiv...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Seminar 'Unaprjeđenje kontrolinga' Vam pruža kompletan pregled i korake od uvođenja ili unaprjeđenja funkcije...
Najraniji termin: 23.11.2018
MJESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar FORUM Zagreb DVORANA: Zemlji TERMIN ODRŽAVANJA: 22.9.2016 VRIJEME ODRŽAVANJA: 09.00 - 14.00 h MJESTO: Zagreb CIJENA KOTIZACIJE: 777,00 kn + PDV PRIJAVA UKLJUČUJE: radne materijale u printanom i digitalnom oblikupauza za kavu i zakuska POSLJEDNJA SLOBODNA MJESTA: 10 EU propisuje stroge...
Najraniji termin:
Posljednjih godina sve više prostora posvećuje se problemu mobbinga, njegovoj učestalosti i njegovim razarajućim posljedicama. Ovoj krajnje nepoželjnoj pojavi i društvenom problemu može se pristupiti s psihološkog, socijalnog,...
Najraniji termin:

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a