Management

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online

Forma:

eDokumenti

Cijena:

58 Eur / 437 kn bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

107 Eur / 806.19 kn bez PDV-a

Uspješne firme znaju kako kvalitetno predstavljati pojedince i proizvode naučenim tehnikama i dobrom pripremom. Cilj treninga je provesti pojedince kroz niz vježbi u kojima  će shvatiti kako pozitivno utjecati na...
  Vještine delegiranja su proporcionalne menadžerskoj uspješnosti jer omogućavaju Vaš razvoj i razvoj cijelom Vašem timu. Uspješni menadžeri razvijaju organizacijske vrijednosti i sisteme koji su neophodni za održivi uspjeh....
Vlasnici i direktori malih ali i većih poduzeća kod financijskog usmjerenja često puta financije i računovodstvo doživljavaju kao komplicirane i nesavladive. Međutim, osnovna je logika vrlo jednostavna i...
Komunikacija je  ključ  uspjeha  u  poslovanju. I neuspjeha kada se o njoj ne govori. Ovaj trening namijenjen je pojedincima ili grupama, upoznaje ih s osnovnim elementima dobrog i uspješnog modela...
Kod popisa dugotrajne imovine korisno je da povjerenstvo istovremeno utvrdi vlasništvo (primjerice, poduzetnik može koristiti sredstvo koje nije u njegovom vlasništvu), postojanost (primjerice, poduzetnik je vlasnik...
“Plaćanje poreza boli. Više boli kad ne morate plaćati porez.” T. R. Duwar Planiranje poreza je jedan od važnih segmenata rukovođenja poduzećem, a svodi se na činjenicu...
Najraniji termin: 28.6.2023
Na sam spomen poreznog nadzora većina računovođa i financijaša osjeti nelagodu, strah ili čak i paniku. Znanje, smirenost i mudrost su najvažnije osobine koje su Vam potrebne prilikom...
Najraniji termin: 14.6.2023
Problematika osobnih automobila uvijek je aktualna kako glede troškova, tako i glede poreznog nadzora. Mnogi poduzetnici smatraju da su kompletnu situaciju oko osobnih automobila riješili obračunavajući...
Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ukinula je granične kontrole i carinske formalnosti pri fizičkom kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU. Jedinstvena carinska...
O pravima radnika se puno govori u odnosu na  "prava"  poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi...
Najraniji termin: 7.7.2023
Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu tako i poslodavac radniku. Kada je šteta već prouzročena postavljaju se mnoga pitanja: Jesu li ispunjenje pretpostavke da...
Najraniji termin: 7.7.2023
U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za isplatu razlike plaće i naknade plaće. Kako bi se izbjegao radni spor...
Najraniji termin: 14.7.2023
Cilj treninga je podizanje svijesti o važnosti javnog nastupa i svih  elemenata koji ga čine uspješnim. Javni  nastup i govor vještine su koje se usavršavaju vježbom. One su...
NLP ili Neuro Lingvističko  Programiranje proučava način na koji ljudi  postižu nevjerojatne uspjehe u različitim područjima. On nas podučava  kako  da tehnikama, alatima i vještinama postignemo isto. Prolazimo kroz 4...
U poslovnom svijetu, gotovo je nemoguće sklopiti bilo kakav oblik poslovne suradnje ukoliko ne dođe do interakcije između najmanje dvije ugovorne strane. Ono što je ključ...
U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo. Važno je kako vodimo službene razgovore, stvaramo odnose sa suradnicima, borimo za realizaciju svojih potreba, ali i kako...
Najraniji termin: 13.7.2023
Najbolji način za istraživanje tržišta je napraviti dobru i kvalitetnu analizu tržišta. Želimo li uspješno poslovati u današnjim tržišnim uvjetima, nije dovoljno imati samo dobru ideju. Ako planiramo...
U procesu poslovnog odlučivanja važnu ulogu ima kontroling koji je usko povezan s menadžmentom. Kontroling daje podršku menadžmentu da ostvari zadane ciljeve, a menadžment donosi glavne odluke. Uloga...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Također, zatvaranjem škola...
Izaslani radnici koje poslodavci sa sjedištem u RH upućuju u inozemstvo radi obavljanja djelatnosti koju poslodavac obavlja na području drugih država, iziskuju posebnu pažnju, kako po...
Morate li provesti strukturne ili kadrovske promjene u svom području zbog krize? Želite li održati pozitivnu sliku vašeg društva unatoč nepopularnim mjerama? Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje,...
Smisao financijskog upravljanja je u tome da se upravljanjem likvidnošću poduzeća osiguraju potrebna novčana sredstva za uredno poslovanje i realizaciju poslovnih procesa. Upravljanje novčanim tokovima, a...
Iako vam se čini da ponekad ne možete napraviti ništa kada stvari krenu nizbrdo i sigurni ste da je u pitanju Marfijev zakon, ipak postoje načini...
Uredsko poslovanje predstavlja rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje kao i sve tehničke postupke na organizaciji dokumenata te pomoćne uredske poslove koji se svode na...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Kako rad od kuće...
Najbolji način za istraživanje tržišta je napraviti dobru i kvalitetnu analizu tržišta. Želimo li uspješno poslovati u današnjim tržišnim uvjetima, nije dovoljno imati samo dobru ideju. Ako planiramo...
Mnogo organizacija tokom proteklog vremena od izbijanja epidemiološke krize susreće se s izazovom rada...
Suvremeni poslovni svijet, kojeg karakteriziraju brz razvoj i tržišno natjecanje i gdje borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva, iziskuje potrebu sagledavanja poslovnog procesa i prilagodbu novim uvjetima rada....
Često poslodavci novo zaposlene u prodaji, educiraju za prodaju jednog proizvoda. Zaboravljajući pri tom da o istom trošku (dovođenjem kupca pred prodavača, neovisno o kanalu prodaje) mogu povećati prihode, samo...
Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj...
U procesu poslovnog odlučivanja važnu ulogu ima kontroling koji je usko povezan s menadžmentom. Kontroling daje podršku menadžmentu da ostvari zadane ciljeve, a menadžment donosi glavne odluke. Uloga kontrolinga u...
Asertivni komunikacijski stil jedini je koji u gotovo svakoj situaciji donosi pozitivne ishode za sve strane uključene u komunikaciju. U sve dinamičnijem i kompetitivnom okruženju izazovno je...
Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. To je skup aktivnosti i mjera kojima se osiguravaju uvjeti rada bez opasnosti za život...
Čest je slučaj da poslodavci prvi krug selekcije kandidata za neko radno mjesto prepuštaju osobi/osobama kojima selekcija nije primaran posao. Želimo zaposliti najboljeg kandidata. No što ako smo...
Od pune primjene GDPR Uredbe (25.5.2018) prošlo je oko 4 godine. Mnogo se stvari promijenilo jer smo svi učili u hodu. Nabrojimo samo neke: što je...
Od pune primjene GDPR Uredbe (25.5.2018) prošlo je oko 2 i pol godine. Mnogo se stvari promijenilo jer smo svi učili u hodu. Nabrojimo samo neke: prve...
Participation on lectures prepared by Verlag Dashofer will expand your knowledge with cases immediately applicable to your daily practice. Participation on lectures will strengthen your Project and Contract Management expertise. Participants will be...
Webinar postavlja temelje za bržu i učinkovitu orijentaciju i komunikaciju kod zaposlenih; bilo da se radi o cijelim timovima, ili o pojedincima. Ovaj webinar pomoći će vam da...
Najraniji termin: 3.7.2023
Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini. Postavlja se pitanje koje instrumente...
Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini. Postavlja se pitanje koje instrumente...
Du Pont sustav pokazatelja upotrebljava se u prvom redu za potrebe analize, a samim tim i za potrebe planiranja, tj. upravljanja poslovanjem i razvojem društva. objedinjuje informacije iz dva temeljna financijska...
Rezultati koje postiže neka firma ovise o rezultatima koje će postići timovi.  Zadaća svakog lidera je pretvoriti grupe djelatnika u timove djelatnika koji imaju zajedničke ciljeve ka kojima idu usklađenim...
Nikada nije bilo jednostavnije podnositi prigovore – vrlo je lako na nekoj od društvenih mreža ostaviti negativan komentar, jednu od pet zvjezdica i prijeći na uslugu...
Najraniji termin: 14.7.2023
S obzirom na nepredvidivost u poslovanju, poslovne organizacije svakodnevno se mogu susresti s iznenadnim i neplaniranim situacijama koje zahtijevaju brzo i efikasno rješenje. Imajući na umu...
Cilj seminara je razjasniti  problematiku pritužbi, objasniti uvjete i pogreške u žalbenom postupku te odgovoriti na pitanja sudionika, čije odgovore učinkovito koriste u praksi. Predavač će također skrenuti pozornost na novi Zakon o zaštiti...
Čl. 43 st. 1 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje obvezu dvojnog iskazivanja cijena i drugih vrijednosti robe/usluge. Kakav utjecaj ima...
Pripremili smo edukaciju za sve koji nemaju formirane svoje HR odjele i mikro, male i srednje tvrtke kako bi se na što lakši način upoznali sa određenim zakonskim regulacijama zapošljavanja, ali...
Napretkom tehnologije i pojavom brojnih novih ''online'' zanimanja sve je više onih koji se odlučuju na rad iz udobnosti vlastitog doma. Iako ovakav način rada možda zvuči privlačno, slobodna organizacija...
Najraniji termin: 27.6.2023
Na radionici će se polaznici upoznati s vrstama i sadržajem evidencija koje su temeljem Zakona o evidencijama u području rada i socijalnog osiguranja poslodavci dužni voditi i čuvati. Naučit ćete koju...
Najraniji termin: 5.7.2023
Mnogi stručnjaci smatraju da menadžeri prvo moraju dokučiti kako stvoriti radno okruženje koje je dovoljno privlačno da zaposlenici uživaju u svom poslu, a kao rezultat toga i produktivnost će biti...
Svaka zaposlena osoba često se susreće s poteškoćama na poslu, što može dovesti do gubitka motivacije, kroničnog napora, cinizma, zdravstvenih problema i drugih neželjenih ishoda. Na ovoj radionici moći ćete...
Menadžeri se vrlo često susreću sa širokim rasponom zadaća, među kojima su briga o raspodjeli posla između zaposlenika te motivacija, ponašanje i razvoj zaposlenika. Na ovoj radionici menadžeri se mogu...
Upravljanje radnom uspješnosti trebao bi biti kontinuirani proces određivanja ciljeva, mjerenja rezultata te davanje povratnih informacija o radnoj uspješnosti zaposlenika. Cjelokupan proces bi trebao biti usklađen sa strateškim ciljevima kako...
Cilj treninga je podići razinu prodaje i vještina prodajnog tima pomoću glumačkih tehnika. Trening je namijenjen svima koji žele poboljšati samopouzdanje kod prodaje, naučiti kako nastupati prema klijentima, na koji...
Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa postaju sve važniji faktori u današnjem dinamičnom poslovnom svijetu. Računovodstveni sektor nije izuzetak od ovog trenda, a mogućnosti koje pružaju digitalna tehnologija i automatizacija dokumenata otvaraju vrata novim,...
Najraniji termin: 14.6.2023
Pridružite nam se na dvodnevnom insiprativnom predavanju u ugodnoj atmosferi, okruženju i druženju na HeRo stručnom skupu HR - efektivno i originalno! Zanimljive i aktualne teme upotpunili smo zabavnim i opuštajućim popratnim sadržajima.  Izazovni period zapošljavanja...
Najraniji termin: 6.9.2023