Management

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online

Forma:

eDokumenti

Cijena:

107 Eur bez PDV-a

Uspješne firme znaju kako kvalitetno predstavljati pojedince i proizvode naučenim tehnikama i dobrom pripremom. Cilj treninga je provesti pojedince kroz niz vježbi u kojima  će shvatiti kako pozitivno utjecati na...
  Vještine delegiranja su proporcionalne menadžerskoj uspješnosti jer omogućavaju Vaš razvoj i razvoj cijelom Vašem timu. Uspješni menadžeri razvijaju organizacijske vrijednosti i sisteme koji su neophodni za održivi uspjeh....
Vlasnici i direktori malih ali i većih poduzeća kod financijskog usmjerenja često puta financije i računovodstvo doživljavaju kao komplicirane i nesavladive. Međutim, osnovna je logika vrlo jednostavna i...
U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati privremene razlike između njihovih knjigovodstvenih iznosa u bilanci, tj. računovodstvene osnovice i porezne osnovice. Učinke spomenutih razlika...
Najraniji termin: 15.4.2024
Cilj treninga je podizanje svijesti o važnosti javnog nastupa i svih  elemenata koji ga čine uspješnim. Javni  nastup i govor vještine su koje se usavršavaju vježbom. One su...
U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo. Važno je kako vodimo službene razgovore, stvaramo odnose sa suradnicima, borimo za realizaciju svojih potreba, ali i kako...
Najbolji način za istraživanje tržišta je napraviti dobru i kvalitetnu analizu tržišta. Želimo li uspješno poslovati u današnjim tržišnim uvjetima, nije dovoljno imati samo dobru ideju. Ako planiramo...
U procesu poslovnog odlučivanja važnu ulogu ima kontroling koji je usko povezan s menadžmentom. Kontroling daje podršku menadžmentu da ostvari zadane ciljeve, a menadžment donosi glavne odluke. Uloga...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Također, zatvaranjem škola...
Izaslani radnici koje poslodavci sa sjedištem u RH upućuju u inozemstvo radi obavljanja djelatnosti koju poslodavac obavlja na području drugih država, iziskuju posebnu pažnju, kako po...
Morate li provesti strukturne ili kadrovske promjene u svom području zbog krize? Želite li održati pozitivnu sliku vašeg društva unatoč nepopularnim mjerama? Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje,...
Smisao financijskog upravljanja je u tome da se upravljanjem likvidnošću poduzeća osiguraju potrebna novčana sredstva za uredno poslovanje i realizaciju poslovnih procesa. Upravljanje novčanim tokovima, a...
Iako vam se čini da ponekad ne možete napraviti ništa kada stvari krenu nizbrdo i sigurni ste da je u pitanju Marfijev zakon, ipak postoje načini...
Uredsko poslovanje predstavlja rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje kao i sve tehničke postupke na organizaciji dokumenata te pomoćne uredske poslove koji se svode na...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Kako rad od kuće...
Najbolji način za istraživanje tržišta je napraviti dobru i kvalitetnu analizu tržišta. Želimo li uspješno poslovati u današnjim tržišnim uvjetima, nije dovoljno imati samo dobru ideju. Ako planiramo...
Mnogo organizacija tokom proteklog vremena od izbijanja epidemiološke krize susreće se s izazovom rada...
Suvremeni poslovni svijet, kojeg karakteriziraju brz razvoj i tržišno natjecanje i gdje borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva, iziskuje potrebu sagledavanja poslovnog procesa i prilagodbu novim uvjetima rada....
Često poslodavci novo zaposlene u prodaji, educiraju za prodaju jednog proizvoda. Zaboravljajući pri tom da o istom trošku (dovođenjem kupca pred prodavača, neovisno o kanalu prodaje) mogu povećati prihode, samo...
Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj...
U procesu poslovnog odlučivanja važnu ulogu ima kontroling koji je usko povezan s menadžmentom. Kontroling daje podršku menadžmentu da ostvari zadane ciljeve, a menadžment donosi glavne odluke. Uloga kontrolinga u...
Asertivni komunikacijski stil jedini je koji u gotovo svakoj situaciji donosi pozitivne ishode za sve strane uključene u komunikaciju. U sve dinamičnijem i kompetitivnom okruženju izazovno je...
Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. To je skup aktivnosti i mjera kojima se osiguravaju uvjeti rada bez opasnosti za život...
Čest je slučaj da poslodavci prvi krug selekcije kandidata za neko radno mjesto prepuštaju osobi/osobama kojima selekcija nije primaran posao. Želimo zaposliti najboljeg kandidata. No što ako smo...
Od pune primjene GDPR Uredbe (25.5.2018) prošlo je oko 4 godine. Mnogo se stvari promijenilo jer smo svi učili u hodu. Nabrojimo samo neke: što je...
Od pune primjene GDPR Uredbe (25.5.2018) prošlo je oko 2 i pol godine. Mnogo se stvari promijenilo jer smo svi učili u hodu. Nabrojimo samo neke: prve...
Participation on lectures prepared by Verlag Dashofer will expand your knowledge with cases immediately applicable to your daily practice. Participation on lectures will strengthen your Project and Contract Management expertise. Participants will be...
Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje, smanjivanje broja radnika - ništa od ovog nije lak posao...
Najraniji termin: 19.3.2024
Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini. Postavlja se pitanje koje instrumente...
Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini. Postavlja se pitanje koje instrumente...
Du Pont sustav pokazatelja upotrebljava se u prvom redu za potrebe analize, a samim tim i za potrebe planiranja, tj. upravljanja poslovanjem i razvojem društva. objedinjuje informacije iz dva temeljna financijska...
Rezultati koje postiže neka firma ovise o rezultatima koje će postići timovi.  Zadaća svakog lidera je pretvoriti grupe djelatnika u timove djelatnika koji imaju zajedničke ciljeve ka kojima idu usklađenim...
U praksi vrijedi pravilo da je onaj tko slijedi tri najvažnija pravila dobrog dijaloga uspješan u razgovoru. Prvo pravilo zahtijeva da naučimo slušati, razmatrati i poštivati ​​druge te nastojati da nas...
Najraniji termin: 14.3.2024
Nikada nije bilo jednostavnije podnositi prigovore – vrlo je lako na nekoj od društvenih mreža ostaviti negativan komentar, jednu od pet zvjezdica i prijeći na uslugu...
S obzirom na nepredvidivost u poslovanju, poslovne organizacije svakodnevno se mogu susresti s iznenadnim i neplaniranim situacijama koje zahtijevaju brzo i efikasno rješenje. Imajući na umu...
Cilj seminara je razjasniti  problematiku pritužbi, objasniti uvjete i pogreške u žalbenom postupku te odgovoriti na pitanja sudionika, čije odgovore učinkovito koriste u praksi. Predavač će također skrenuti pozornost na novi Zakon o zaštiti...
Čl. 43 st. 1 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje obvezu dvojnog iskazivanja cijena i drugih vrijednosti robe/usluge. Kakav utjecaj ima...
Jeste li na dobrom putu ili zaostajete za konkurencijom, a da toga niste ni svjesni? Tvrtke koje dobro posluju smatraju da im kontroling ne treba, dok...
Najraniji termin: 2.4.2024
Pripremili smo edukaciju za sve koji trebaju formirati ili već imaju formirane svoje HR odjele te mikro, male i srednje tvrtke kako bi se na što lakši...
Najraniji termin: 26.3.2024
Napretkom tehnologije i pojavom brojnih novih ''online'' zanimanja sve je više onih koji se odlučuju na rad iz udobnosti vlastitog doma. Iako ovakav način rada možda zvuči privlačno, slobodna organizacija...
Menadžeri se vrlo često susreću sa širokim rasponom zadaća, među kojima su briga o raspodjeli posla između zaposlenika te motivacija, ponašanje i razvoj zaposlenika. Na ovoj radionici menadžeri se mogu...
Upravljanje radnom uspješnosti trebao bi biti kontinuirani proces određivanja ciljeva, mjerenja rezultata te davanje povratnih informacija o radnoj uspješnosti zaposlenika. Cjelokupan proces bi trebao biti usklađen sa strateškim ciljevima kako...
Cilj treninga je podići razinu prodaje i vještina prodajnog tima pomoću glumačkih tehnika. Trening je namijenjen svima koji žele poboljšati samopouzdanje kod prodaje, naučiti kako nastupati prema klijentima, na koji...
Važnost uloge srednjeg menadžmenta Srednji menadžment djeluje kao temeljna poveznica između zaposlenika i višeg menadžmenta, odnosno vlasnika organizacije. Srednji menadžment ključan je za provedbu strateških odluka i...
Najraniji termin: 26.2.2024
U suvremenom poslovnom svijetu motivacija zaposlenika ključni je faktor koji pridonosi povećanju radne učinkovitosti. Ovaj seminar naglašava važnost razvijanja i implementacije adekvatnog motivacijskog sustava unutar organizacija,...
Najraniji termin: 5.3.2024
Problem koji traje već duže vrijeme, a poprima ozbiljne razmjere u Hrvatskoj nedostatak je radne snage. Iz tog razloga mnogi poslodavci postavljaju pitanje kako uopće opstati na tržištu rada ako...
Najraniji termin: 26.2.2024
Sporovi u vezi s nekretninama često su na žalost svakodnevna pojava u praksi. Neinformirane odluke prilikom sklapanja pravnih poslova vezanih uz nekretnine mogu dovesti do velikih...
Najraniji termin: 15.3.2024

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

120 Eur bez PDV-a

Online časopis Transformacija poslovanja s umjetnom inteligencijom namijenjen je širokom krugu poslovnih ljudi, od vodećih menadžera do stručnjaka u području tehnologije. Bez obzira jeste li poduzetnik koji želi poboljšati svoje poslovanje, menadžer koji istražuje nove tehnologije ili stručnjak koji želi dublje razumjeti umjetnu inteligenciju, naš časopis pružit će vam korisne i inspirativne informacije.

...