Pravo

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online

Forma:

eDokumenti

Cijena:

213 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

213 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

213 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

75 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

75 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

107 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

999 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

107 Eur bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

72 Eur bez PDV-a

O pravima radnika puno se govori u odnosu na  "prava" poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija...
Najraniji termin: 12.7.2024
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja...
Najraniji termin: 3.7.2024
Stečajni zakon ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17., 36/22.) propisuje pravila pokretanja i vođenja predstečajnog i stečajnog postupka, a zamijenio je u dijelu koji se odnosi na...
Predstavljamo Vam predavanje koje će objediniti tri vrlo važne teme iz područja radnog prava: ''Prestanak ugovora o radu'', ''Zakon o radu'' i ''Radni sporovi u praksi''. Svakodnevno...
Najraniji termin: 25.6.2024
Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu, tako i poslodavac radniku. Kada je šteta već prouzročena postavljaju se mnoga pitanja: Jesu li ispunjenje pretpostavke da...
Najraniji termin: 11.7.2024
Europska unija ulaže u pametan, održiv i uključiv rast kroz brojne financijske instrumente i programe koji nam omogućuju financiranje i realizaciju poslovnih, socijalnih, obrazovnih, poljoprivrednih i  drugih projekata...
Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj...
Člankom 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika. Registar stvarnih vlasnika...
Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je bitne izmjene Zakona radi usklađivanja s novom direktivom EU 2019/1937. Novi Zakon uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje...
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima stupio je na snagu 11.travnja 2019., a pojedine odredbe stupaju na snagu 01.05.2020. godine odnosno 01.01.2021. godine....
Osiguranje i naplata potraživanja izuzetno je važan element svake poslovne aktivnosti i oduvijek zanimljiva tema širokom krugu ljudi, budući da se svatko može naći i u...
Najraniji termin: 10.6.2024
Tijekom radnog odnosa učestala su pitanja o svim aspektima plaće. Stoga to zahtjeva od osoba koja imaju profesionalni doticaj po tom pitanju da se potrude dobro vladati materijom...
U radnom odnosu svakodnevno se obrađuju osobni podaci radnika. U tom procesu obrade podataka velika je odgovornost poslodavca ili osobe koju on ovlasti, primjerice voditelja ljudskih resursa, da...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Također, zatvaranjem škola...
Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015 i 14/2019) propisani su uvjeti koje trgovac mora ispuniti kako bi sklapanje ugovora na daljinu putem njegovog on-line...
Radno pravo je neiscrpan izvor praktičnih i teoretskih pitanja, a krug onih na koje se primjenjuje i koji u praktičnom smislu moraju silom prilika ili žele ovladati njegovim...
Tijekom pandemije koronavirusne bolesti COVID-19 zakonodavna aktivnost nije mirovala. Donesene su uglavnom izmjene i dopune zakona. Kako se sa istima  poduzetnici odnosno njegove službe ili sektori...
U nadzoru radnog mjesta bitna je upravljačka uloga nadzornika odnosno ovlaštene osobe poslodavca. Svaki nadzornik mora imati sposobnosti i vještine za obavljanje nadzora. Mora znati od...
Mobbing podrazumijeva neprijateljsku i neetičnu komunikaciju kojom jedna ili više osoba šteti časti, ugledu i dostojanstvu radnika sustavno provođenu kako bi se pojedinca gurnulo u bespomoćnost. ...
Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli usplijed epidemije korona virusa COVID-19 mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika. Kako rad od kuće...
Građevinski sporovi su sporovi s najvećim vrijednostima te je stoga i njihov ishod značajan za cjelokupno gospodarstvo. U praksi se u velikom broju tih sporova javljaju kao sporna...
Pandemija COVID-19 prisilila je gotovo sve zemlje na poduzimanje drastičnih mjera u cilju onemogućavanja socijalnih kontakata. Navedene mjere mnoge su poslodavce dovele u situaciju u kojoj su bili...
Pandemija koronavirusa ostavlja značajne posljedice na gospodarstvo i tržište rada. Mnogi poslodavci našli su se u situaciji gdje su primorani otpustiti velik broj radnika odnosno poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih...
Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati i sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Dodatno pravno znanje obično razdvaja računovođu od...
Najraniji termin: 27.6.2024
Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) s 1. siječnja 2021. mijenja se dosadašnji način i postupak zapošljavanja stranaca, a najvažnija promjena koju taj...
Participation on lectures prepared by Verlag Dashofer will expand your knowledge with cases immediately applicable to your daily practice. Participation on lectures will strengthen your Project and Contract Management expertise. Participants will be...
Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog...
Ove godine na snagu bi trebale stupiti izmjene Zakona o radu koji će na drugačiji način regulirati pitanje: sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (pri čemu se...
Cilj seminara je razjasniti  problematiku pritužbi, objasniti uvjete i pogreške u žalbenom postupku te odgovoriti na pitanja sudionika, čije odgovore učinkovito koriste u praksi. Predavač će također skrenuti pozornost na novi Zakon o zaštiti...
Hrvatska planira uvesti euro kao službenu valutu od 1.siječnja 2023. godine. Zamjena kune eurom obuhvatit će tri razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog...
Dokumentacija o nabavi, pravna priprema i provedba iste zasigurno je jedan od kompleksnijih i zahtjevnijih poslova koje treba detaljno i precizno odraditi. Naručitelji u ugovoru o građenju u pravilu nisu građevinske...
U Narodnim novinama broj 85. od 22. srpnja 2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu...
Uvođenje eura kao službene valute za sobom donosi mnoge zakonske izmjene. Time, u najavi su izmjene Zakona o trgovačkim društvima. Novim izmjenama uređeno je produčje temeljnog kapitala,...
Prava i obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora i ostalih ugovora u vezi s nekretninama su regulirana Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakonom o vlasništvu i drugim...
Poslodavci se koriste radom na izdvojenim radnim mjestima iz mnogih razloga. To može biti odluka menadžmenta zbog novih poslovnih procesa ili zbog specifičnih problema kao što su manjak prostora, želja...
Odgovorit ćemo na ključna pitanja kako biste bili sigurni: Kako pravilno izračunati troškove prijevoza, hrane i smještajana službenom putu Kako pravilno izračunati troškove prijevozana posao i s posla Koja su pravila za pisanje putnih naloga Koja pravila...
Edukacija o upravljaju radnim učinkom u tvrtkama daje bitne i konkretne smjernice za praksu o svrsi i benefitima provođenja, ulogama svih uključenih, fazama u procesu  te metodama kako upravljati radnim...
Najraniji termin: 17.7.2024
Edukacija o upravljaju radnim učinkom službenika /radnika u javnoj upravi daje bitne i konkretne smjernice za primjenu u praksi, prema propisima, na motivirajući i stručan način. Prolazi se uz primjere najbitnije...
Najraniji termin: 18.7.2024
Pozivamo  poslodavce, nevladine udruge, tijela državne uprave i sve koji zapošljavaju stranace  u svom poslovanju . Na skupu će biti istaknuti  problemi i načini njihovog rješavanja u praksi s kojima se stranci i/ili njihovi...
Najraniji termin: 27.6.2024
Pozivamo vas na predavanje posvećeno procesu kupoprodaje nekretnina i ključnim aspektima zemljišnoknjižnog prava, koje je osobito važno za privatni sektor. Nekretnine predstavljaju značajnu investiciju, a pravilno razumijevanje zemljišnoknjižnih procedura ključno...
Najraniji termin: 19.6.2024

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

360 Eur bez PDV-a

Desna ruka svakom odjelu ljudskih resursa, tj. svima koji su zaduženi za radne odnose, zapošljavanje, otpuštanje radnika i općenito prava zaposlenika i obveze poslodavaca. Portal sadržava detaljan komentar Zakona o radu i preko 500 odgovora na pitanja naših korisnika. Uvijek pišemo o aktualnim temama, novostima iz zakonodavstva, kao i uvijek problematičnom prestanku ugovora o radu, otkaznom roku, zasnivanju ugovora o radu i ostalim osjetljivim temama. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

360 Eur bez PDV-a

Stručni portal namijenjen je zaposlenicima javnog sektora kojima je dužnost pratiti područje poreza, računovodstva, obračuna plaća, radnih odnosa te javne nabave. Knjižnica za javni sektor omogućava usvajanje novih znanja na suvremen način.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

360 Eur bez PDV-a

Stručni online portal - Vaš vodič kroz usvajanje svih propisa GDPR Uredbe.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

360 Eur bez PDV-a

Općine.hr je novi portal tvrtke Verlag Dashöfer potpuno prilagođen za potrebe gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

264 Eur bez PDV-a

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

150 Eur bez PDV-a

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Časopis je namijenjen  svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadorvkim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica... Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

...

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

144 Eur bez PDV-a

Imovinsko-pravni odnosi u praksi je online časopis namijenjen stručnoj publici, odnosno odvjetnicima i pravnicima koji se bave s imovinsko-pravnim pitanjima, uknjidžbama i unosima nekretnina i zemljišta općenito.

...

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

120 Eur bez PDV-a

Online časopis Transformacija poslovanja s umjetnom inteligencijom namijenjen je širokom krugu poslovnih ljudi, od vodećih menadžera do stručnjaka u području tehnologije. Bez obzira jeste li poduzetnik koji želi poboljšati svoje poslovanje, menadžer koji istražuje nove tehnologije ili stručnjak koji želi dublje razumjeti umjetnu inteligenciju, naš časopis pružit će vam korisne i inspirativne informacije.

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

180 Eur bez PDV-a

Online knjiga, uz redovno ažuriranje, odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

180 Eur bez PDV-a

Interni pravilnici za poduzetnike je online knjiga namijenjena svima onima koji ulaze u svijet poduzetništva bez obzira na oblik (obrt, j.d.o.o., d.o.o. …) u kojem obavljaju poduzetničke djelatnosti.

Ova online knjiga sadrži primjere odluka, pravilnika, uputa i smjernica koje poduzetnici mogu jednostavno prilagoditi svojim konkretnim potrebama, organizaciji rada i djelatnostima, a koje su im potrebne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti - radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama kao i u cilju osiguravanja i unapređenja kvalitete rada. Navedeni primjeri na jednostavan način mogu pomoći organizaciji rada te su usklađeni s važećom zakonskom regulativom.

Online knjiga će biti redovito ažurirana s novim primjerima sukladno potrebama korisnika ovog proizvoda.

 

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

180 Eur bez PDV-a

Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se  omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

...