Pravo

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online

Forma:

eDokumenti

Cijena:

350 kn bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

1499 kn bez PDV-a

Forma:

eDokumenti

Cijena:

1499 kn bez PDV-a

Mobing podrazumijeva neprijateljsku i neetičnu komunikaciju kojom jedna ili više osoba šteti časti, ugledu i dostojanstvu radnika sustavno provođenu kako bi se pojedinca gurnulo u bespomoćnost. Posljednjih godina sve se više prostora...
Najraniji termin: 6.12.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Emocionlna inteligencija je  jedna od bitnij stavki potrebnih za uspjeh u poslovnom, ali i...
Najraniji termin:
U današnjem dinamičnom okruženju organizacije bi trebale uzeti u obzir strategije nagrađivanja koje im omogućavaju realizaciju organizacijskih ciljeva i povećaju njezinu vrijednost. Kompilacija osobnih ciljeva koji su utkani u organizacijske ciljeve je optimalna kombinacija. Nemamo...
Najraniji termin:
   Propisano je kako radno zakonodavstvo uskladiti s izmijenjenim zakonima koji reguliraju pitanja u vezi s radnim odnosima (rodiljne i roditeljske potpore, reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca za kolektivno pregovaranje, inspekcija rada itd.), ...
Najraniji termin:
U svakom gospodarskom subjektu potrebno je poznavanje pravnog okruženja i poslova vezanih za radne odnose, administraciju, kao i sustavan razvoj poslovne etike. U vrijeme velike konkurentnosti, vrijeme postaje novac, a zadovoljan i učinkovit radnik predstavlja...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Sigurnost i zdravlje na radu su važan dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, poglavito pravo...
Najraniji termin: 15.11.2018
Propisi koji su stupili na snagu tijekom 2015.  (izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, Pravilnika o vođenju matične evidencije, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, Pravilnika o...
Najraniji termin:
Razvojem slobodnog tržišta neminovno dolazi i do razvoja instituta prava zaštite potrošača.  U početku je ta zaštita bila nedovoljna, ali ulaskom Republike Hrvatske u EU i preuzimanjem europskih rješenja i pravnih postignuća iz...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara O pravima radnika se puno govori, za razliku od  "prava"  poslodavaca da koristi zakonite...
Najraniji termin:
Novi Zakon o zaštiti na radu stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine i na jedan sadržajniji način od starog zakona, uređuje obveze poslodavaca u prevenciji radnika od ozljeda na radu. Povjerenik radnika za...
Najraniji termin:
8. studenog 2017. godine Hrvatski Sabor je izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom zakonodavstvo RH...
Najraniji termin: 23.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Prvi dio seminara bavi se umijećem poslovng pregovaranja kao važnom vještina za svakog menadžera...
Najraniji termin:
Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13, 112/13)  o pojedinim rješenjima toga zakona vodile su se mnoge polemike, pa i o potrebi postojanja takvog zakona, ali je činjenica...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara: Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti jedna je od...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Namjena seminara je upoznati polaznike sa zakonskom regulativom na području trgovine. Polaznici će biti...
Najraniji termin:
Karijerom treba znati upravljati - do prije desetak godina dominantnu ulogu u razvoju karijere imale su kompanije koje su sukladno svojim strateškim planovima određivale koja su to znanja potrebna za njihov daljnji rast i razvoj,...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Jeste li ste već negdje čuli izjavu poput ove: «99 posto svih zaposlenika želi...
Najraniji termin: 7.12.2018
Komuniciranje nije samo sebi svrha, iako je komunikacija prva ljudska aktivnost, postavlja se pitanje zašto bi joj se trebalo više posvetiti kad je ionako nešto što automatski činimo. U našoj svakodnevnoj aktivnosti mnogi pokušaji komunikacije, posebno...
Najraniji termin:
Burza vrijednosnih papira vrsta je burze koja brokerima i trgovcima dionicama, obveznicama i ostalim vrijednosnim papirima omogućuje trgovanje. Osim toga, pruža i pogodnosti za izdavanje i otkup ostalih financijskih instrumenata te sklapanje raznih...
Najraniji termin:
Pitate li se koji su najvažniji financijski pokazatelji prilikom kreditne analize poduzeća u financijskim institucijama? Odgovor na ovo te brojna druga pitanja saznajte na stručnom poslovnom seminaru na kojem ćemo uz praktične primjere i odgovore...
Najraniji termin:
Predstavljamo Vam seminar koji će objediniti tri vrlo važne teme iz područja radnog prava ''Prestanak ugovora o radu'', ''Zakon o radu'' i ''Radni sporovi u praksi''.  Svakodnevno se susrećete s pitanjem  koji su...
Najraniji termin:
Doveli ste u situaciju u kojoj ste pogriješili, neopravdano reagirali ili izazvali konflikt i slijedi ono 'najteže' kako i na koji način se ispričati?  Zanima...
Najraniji termin:
Kroz 'život' jedne firme prođe veliki broj zaposlenja i otkaza, neki su ugodni ali neki ostavljaju gorak trag u ustima.  Ako ste i Vi među onima koji...
Najraniji termin:
Što se smatra mobbingom, koje su vrste mobbinga i etape zlostavljanja, koje su mjere i postupak za zaštitu dostojanstva radnika te koja je pravna zaštita žrtve? Posljednjih godina sve...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Poslovno komuniciranje je umjetnost korištenja priče za komunikaciju i povezivanje sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima,...
Najraniji termin:
Odgovornost za štetu, a time shodno i naknada štete jedno je od poglavlja u Zakonu o radu. Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu tako i poslodavac radniku. Kada je šteta već...
Najraniji termin:
Na seminaru će biti prikazan zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje,...
Najraniji termin: 22.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za...
Najraniji termin:
     U pravnom je prometu važno razlikovati fizičke osobe od pravnih osoba kojima te fizičke osobe na određeni način upravljaju, bilo članstvom u određenom tijelu te pravne osobe ili neformalnim putem. Zbog...
Najraniji termin:
Na ovom seminaru biti će govora općenito o neprofitnim organizacijama, obilježja koja ističu razliku između profitnih i neprofitnih organizacija, udruge s naglaskom na zakon o udrugama (načela djelovanja, osnivanje, registracija udruge, imovina i...
Najraniji termin:
Upoznajte se sa najučestalijim shemama prijevara koje su rezultat lažiranja financijskih izvještaja, ali i onima koje mogu biti učinjene od strane managementa, zaposlenika ili vanjskih osoba kao što su kupci ili dobavljači. Naučite...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Pozivamo Vas na jedinstveni seminar na temu ''OSOBNI NLP'' koji će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Znanja koja savladate na seminaru...
Najraniji termin:
Prema Provedbenoj uredbi Europske komisije, od 19. travnja ove godine, svi su naručitelji u svojim postupcima velike vrijednosti obvezni omogućiti ponuditeljima dostavu ESPD-a obrasca u svojoj ponudi, umjesto raznoraznih traženih potvrda koja izdaju...
Najraniji termin:
Seminar na temu Inspekcijskog nadzora donosi Vam potpuno drugačiji način riješenja Vaših problema s 'neugodnom inspekcijom'. Uz stručne predavače ujedno i sanitarne inspektore saznati ćete na koje pojedinosti u Vašem svakodnevnom radu treba...
Najraniji termin:
Investiranje u realnu imovinu zahtijeva promišljanje i planiranje. Jedna od stavki planiranja jest izrada investicijske studije gdje se uz primjenu računovodstveno-financijskih podataka donosi i ekonomsko-tržišna opravdanost projekta. Bez obzira sudjeluje li u financiranju investicije...
Najraniji termin:
Cilj seminara je upoznati polaznike s trenutnom praksom hrvatske porezne uprave u vidu nadzora transfernih cijena, ali i usporedba s europskim praksama. Budući da je RH dio Europske unije, za očekivati je da će se praksa hrvatske...
Najraniji termin:
Sredstva osiguranja plaćanja su pravni instituti kojima je svrha osigurati naplatu vjerovnikovih tražbina bez vođenja redovnog parničnog odnosno ovršnog postupka. U vrijeme opće insolventosti osobito je važno za vjerovnika da postigne što sigurniju i efikasniju naplatu svoje...
Najraniji termin:
Imate projektnu ideju za veći infrastrukturni projekt izgradnje ili opremanja neovisno o području koje može biti poduzetništvo, turizam, znanost, obrazovanje, promet, gospodarenja otpadom i slično. Bez obzira kako će se projekt financirati, iz vlastitih...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Česte izmjene propisa s područja prisilne naplate (ovrhe) ne doprinose jednoobraznom shvaćanju svih njezinih instituta i...
Najraniji termin: 28.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Radnopravni odnosi u Republici Hrvatskoj su obveznopravne naravi i počivaju na ugovoru o radu kao specifičnom ugovoru...
Najraniji termin:
Zaštita od mobbinga, zaštita dostojanstva radnika, zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja su iznimno važni oblici zaštite radnika. Mobbing kao društvena pojava već dugi niz godina plijeni pažnju pravnih praktičara, psihologa, psihijatara, sociologa, medicine...
Najraniji termin:
Poslovno tajništvo je srce i slika tvrtke. Stoga su upravo za poslovne tajnike/ tajnice kritično važne komunikacijske  vještine koje se trebaju neprekidno osvještavati i unapređivati. Uz osnovne komunikacijske vještine poput upravljanja vremenom koje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Istraživanja pokazuju da se samo 5% izvrsnih govornika rađa s vještinama kojima...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation)...
Najraniji termin: 22.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation)...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation) u punu...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara: Čanovi ste društva, uprave, prokuristi ili likvidatori; znate li prava i obveze? Seminar obrađuje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation-GDPR) primjenjuje se...
Najraniji termin: 23.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation-GDPR) primjenjuje se...
Najraniji termin:
Posljednjih godina sve više prostora posvećuje se problemu mobbinga, njegovoj učestalosti i njegovim razarajućim posljedicama. Ovoj krajnje nepoželjnoj pojavi i društvenom problemu može se pristupiti s psihološkog, socijalnog,...
Najraniji termin:

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Najveća baza stručnih tekstova iz područja poreza, računovodstva i plaća. Knjižnica se sastoji od više od 4.000 dokumenata, od kojih su dio stručni članci o aktualnim temama, odgovori na pitanja korisnika, primjeri knjiženja, obrasci, praktične informacije te video seminari. Mi se brinemo da sve zakonske izmjene doznate na vrijeme i na jednom mjestu te da razjasnimo sve nedoumice iz spomenutih područja.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

1098 kn bez PDV-a

Desna ruka svakom odjelu ljudskih resursa tj. svima koji su zaduženi za radne odnose, zapošljavanje, otpuštanje radnika i općenito prava zaposlenika i obveze poslodavaca. Ova on-line knjižnica sadržava detaljan komentar Zakona o radu i preko 500 odgovora na pitanja naših korisnika. Uvijek pišemo o aktualnim temama, novostima iz zakonodavstva, kao i uvijek problematičnom prestanku ugovora o radu, otkaznom roku, zasnivanju ugovora o radu i ostalim osjetljivim temama. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

1296 kn bez PDV-a

Portal Obračun plaća u praksi koristi svima koji žele pomoć iz područja obračuna plaća i tematike povezane s plaćama. Svima koji se bave obračunom plaća, dnevnica, oporezivanjem  i brojnim drugim poslovima te uz to moraju pratiti i tematiku radnih odnosa. Ovo je zapravo izvrstan vodič za obračun plača i troškove rada u praksi. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Stručni portal namijenjen zaposlenicima javnog sektora kojima je dužnost pratiti područje poreza, računovodstva, obračuna plaća, radnih odnosa te javne nabave. Knjižnica za javni sektor omogućava usvajanje novih znanja na suvremen način.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Svrha portala Online testovi je suvremen način stjecanja i provjere znanja iz područja računovodstva,  poreza i obračuna plaća i to kroz čitanje stručnih tekstova, lekcija, gledanje video seminara te zatim provjeru znanja kroz testove i dodatno učenje kroz pojašnjenja netočno odgovorenih pitanja. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

PRVI STRUČNI ONLINE PORTAL NA TRŽIŠTU - VODIČ ZA PRILAGODBU NA GDPR UREDBU

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

428.5 kn bez PDV-a

On-line časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća,  aktualne novosti i zakonske izmjene  te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Časopis je namijenjen  svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadorvkim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica...  Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

...