Obračun plaća

Proizvodi na USB sticku
Seminari i konferencije
Online
Na seminaru će se uz prikaz proširenog obuhvata primitaka izuzetih od ovršnih postupaka, biti otklonjena dvojba oko razlike u načinu postupanja poslodavca kada provodi samostalnu ovrhu ili kada je provodi FINA, dvojba o granicama izuzeća...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Vlasnici i direktori malih ali i većih poduzeća kod financijskog usmjerenja često puta financije...
Najraniji termin:
Ulaskom u Europsku uniju promijenila su se pravila na području PDV-a. Na seminaru ćemo Vam predstaviti sva nova pravila koja trebate znati kod suradnje sa stranim poslovnim partnerima. Saznati ćete iskustva iz prve ruke od...
Najraniji termin:
Po završetku svake poslovne godine pred onima koji rade na računovodstvenim i poreznim poslovima započinje utrka s vremenom u pripremi izrade godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja i prijave poreza na dobit za 2017....
Najraniji termin: 10.12.2018
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju za hrvatska poduzeća otvorile su se nove perspektive u poslovanju van teritorija Republike Hrvatske. Sloboda kretanja ljudi unutar EU zagarantirana je svim građanima EU. No, izaslanje na rad u druge...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Polaznicima  na pristupačan način objasniti svu problematiku vezanu za utvrđivanje, obračun i isplatu troškova...
Najraniji termin: 19.11.2018
Računovođe i financijski direktori moraju dobro poznavati računovodstvene standarde, Zakon o računovodstvu, kao i Zakon o porezu na dobit da bi mogli uspješno obavljati svoj posao. Stalne izmjene zakonskih propisa otežavaju posao računovođama. Na seminaru ćemo naglasiti...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Nakon završetka još jedne financijske godine i podnošenja još jednog financijskog izvještaja, potrebno je...
Najraniji termin: 14.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Iako postoji kontinuitet u oporezivanju, još uvijek postoje dvojbe u situacijama oporezivanja PDV-om, Porezom...
Najraniji termin:
Struktura plaće i obračun poreza na dohodak, doprinosa na plaću i iz plaće. Specifičnosti o u obračunu plaće te iskazivanje u JOPPD obrascu. Naknada plaće za vrijeme bolovanja. Naknada plaće kod priznate  ozljede na radu....
Najraniji termin:
Pitate li se koji su najvažniji financijski pokazatelji prilikom kreditne analize poduzeća u financijskim institucijama? Odgovor na ovo te brojna druga pitanja saznajte na stručnom poslovnom seminaru na kojem ćemo uz praktične primjere i odgovore...
Najraniji termin:
 Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Naručili ste usluge istraživanja tržišta od nerezidenta.  Znate li da iz svote...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za...
Najraniji termin:
Da biste mogli pronaći prijevaru morate znati kako ona može izgledati; da biste se mogli boriti protiv prijevara morate znati što ih uzrokuje; "Fraud examination" jedna je od bržerastućih djelatnosti u svijetu. Iako je u našoj regiji...
Najraniji termin:
Upoznajte se sa najučestalijim shemama prijevara koje su rezultat lažiranja financijskih izvještaja, ali i onima koje mogu biti učinjene od strane managementa, zaposlenika ili vanjskih osoba kao što su kupci ili dobavljači. Naučite...
Najraniji termin:
Obračunavamo li prilikom ispostavljanja računa obvezniku iz Crne Gorehrvatski PDV ili postupamo sukladno čl. 17. st. 1? Je li isplata dnevnice oporeziva u 100%-nom iznosu ili postoji jedan dio koji je neoporeziv? Moramo li obračunati kamate na...
Najraniji termin:
Cilj ovog seminara je upoznati sve zainteresirane s problematikom izrade Godišnjih financijskih izvještaja, te ispunjavanja PD obrasca. Ispunjavanje navedenih obrazaca predstavlja obvezu prema Poreznoj upravi, te podrazumijeva različite računovodstvene i porezne postupke u...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Cilj ovog seminara je upoznati sve zainteresirane s mogućnošću uštede u poslovanju kroz postupak...
Najraniji termin:
Nova porezna reforma donijela je i novi Zakon o porezu na dohodak. Na seminaru će se na primjerima prikazati novi obračun plaće za nesamostalan rad – redovni obračun, obračun plaće u naravi, obračun plaće...
Najraniji termin:
Seminar će na jednom mjestu pružiti detaljne informacije vezane uz izmjene propisa koji stupaju na snagu nakon 1.1.2017. i značajni su za računovođe i knjigovođe. Iz seminara će biti izbačeno nepotrebno teoretiziranje i sve one informacije...
Najraniji termin:
Vrijeme je završnih knjiženja koji će biti podloga za sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka, a zakonski propisi su se opet promijenili. Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s novim Pravilnikom...
Najraniji termin:
Kraj poslovne godine je tu - podsjetite se na vrijeme na zakonske obveze i računovodstvene specifičnosti neprofitnih organizacija, kako bi izvještavanje i priprema odgovarajućih izvještaja prošla bez stresa....
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Obveza sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja odnosi se na subjekt koji u grupi poduzetnika...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Izvještaj o novčanim tokovima daje pregled novčanih tokova, tj. priljeva i odljeva novca i...
Najraniji termin: 18.12.2018
Radi sastavljanja financijskih izvještaja od subjekata se zahtijeva da zasebno prate transakcije s povezanim stranama. Koji subjekti se smatraju povezanim stranama, koji su subjekti povezani sudjelujućim interesom, a koji se smatraju društvima unutar grupe poduzetnika, kako...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Rezerviranje je obveza neodređenog vremena i/ili iznosa, a računovodstveno se priznaje kada su ispunjeni...
Najraniji termin:
Uz teorijska izlaganja edukacija sadrži mnogo praktičnih vježbi koje će omogućiti polaznicima uvid u svoje ponašanje u radnom okruženju i kakav utjecaj ono može imati na njihovu učinkovitost i odnose sa suradnicima. Polaznici...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Odnosi s povezanim društvima i osobama su normalno obilježje poslovanja u suvremenim uvjetima. Međutim,...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Među računovođama postoji predrasuda da porez na dohodak nije kompliciran, međutim, praksa je pokazala...
Najraniji termin: 21.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Zapošljavanje sve većeg broja stranaca odnosno stranih radnika u Hrvatskoj u nekim djelatnostima postaje...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Novim...
Najraniji termin: 30.11.2018
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Seminar je namijenjen tvrtkama koje su imale vlastite djelatnike u izaslanju za koje je porez...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation) u punu...
Najraniji termin:
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Namjena seminara Među računovođama postoji predrasuda da proces obračuna plaća  nije kompliciran, međutim, praksa je pokazala...
Najraniji termin:
Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ukoliko se utvrdi da su se napravile neke pogreške...
Najraniji termin:
Zakon o PDV-u primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne dvojbe u situacijama oporezivanja PDV-om. Za sve obveznike PDV-a organiziramo konferenciju na kojoj ćemo proći najčešće probleme s kojima se...
Najraniji termin:
Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ukoliko se utvrdi da su se napravile neke pogreške...
Najraniji termin:
Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ukoliko se utvrdi da su se napravile neke pogreške...
Najraniji termin:
Sa završetkom još jedne poslovne godine, kod knjigovođa, računovođa te šefova financija i računovodstva stvara se jedna prilično velika doza stresa. Razmišlja se o godišnjim obračunima poreza i prireza na dohodak, inventurama, usklađenjima...
Najraniji termin: 14.12.2018

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Najveća baza stručnih tekstova iz područja poreza, računovodstva i plaća. Knjižnica se sastoji od više od 4.000 dokumenata, od kojih su dio stručni članci o aktualnim temama, odgovori na pitanja korisnika, primjeri knjiženja, obrasci, praktične informacije te video seminari. Mi se brinemo da sve zakonske izmjene doznate na vrijeme i na jednom mjestu te da razjasnimo sve nedoumice iz spomenutih područja.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

1296 kn bez PDV-a

Portal Obračun plaća u praksi koristi svima koji žele pomoć iz područja obračuna plaća i tematike povezane s plaćama. Svima koji se bave obračunom plaća, dnevnica, oporezivanjem  i brojnim drugim poslovima te uz to moraju pratiti i tematiku radnih odnosa. Ovo je zapravo izvrstan vodič za obračun plača i troškove rada u praksi. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Stručni portal namijenjen zaposlenicima javnog sektora kojima je dužnost pratiti područje poreza, računovodstva, obračuna plaća, radnih odnosa te javne nabave. Knjižnica za javni sektor omogućava usvajanje novih znanja na suvremen način.

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Svrha portala Online testovi je suvremen način stjecanja i provjere znanja iz područja računovodstva,  poreza i obračuna plaća i to kroz čitanje stručnih tekstova, lekcija, gledanje video seminara te zatim provjeru znanja kroz testove i dodatno učenje kroz pojašnjenja netočno odgovorenih pitanja. 

...

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Forma:

On-line knjižnica

Cijena:

2316 kn bez PDV-a

Forma:

On-line savjetnik

Cijena:

428.5 kn bez PDV-a

On-line časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća,  aktualne novosti i zakonske izmjene  te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Časopis je namijenjen  svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadorvkim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica...  Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

1470 kn bez PDV-a

Vodič kroz obračun plaća pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi i u poslovnoj praksi. 

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

699 kn bez PDV-a

On-line knjiga Obračun plaća javnom sektoru nudi prikaz mnoštva situacija s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju te nudi jednostavna rješenja istih.

...

Forma:

On-line knjiga

Cijena:

999 kn bez PDV-a

Zašto se pretplatiti na priručnik: Računovodstvo udruga i drugih neprofitnih organizacija?

Od 1.1.2015. donošenjem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, propisane su čl. 45. Zakona za udruge i druge neprofitne organizacije i novčane kazne za prekršaje. Naime:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 200.000,00 kn kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako:

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj čelnik tijela državne uprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako odobri isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija.

... Cijeli popis možete pročitati ovdje.

...